09:00 น. - 16:00 น.
13 มี.ค. 2563

** Registration 8.00 น.

 

“How to Make Customers Love you”

  

“เผยเคล็ดลับสร้างการตลาดอย่างไร

ให้ลูกค้ารักและอยู่กับเราไปตลอด”

 

       

            พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สินค้าหรือบริการที่จำหน่ายแทบไม่แตกต่างกัน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้กลายเป็นตัวเร่งให้ปรับกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชื่อมโยงไปสู่การสร้างประสบการณ์จริงและบริหารประสบการณ์เพื่อสร้าง“Brand Advocate”โดยมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าการบริการด้วยหัวใจ อันจะช่วยให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าแน่นแฟ้นมากขึ้นจนกลายเป็น“Brand loyalty”

 

Marketing to Build Customer Loyalty

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์การตลาดสู่ความภักดีด้วยใจ

Key Contents

♟ CRM & CEM for Customer Loyalty  

    CRM และ CEM เพื่อสร้างความภักดีในระยะยาว

    ช่วงเช้า : คุณเอกสิทธิ สุนทรนนท์

 หลักการสร้างความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

 สร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าจะอยู่กับเราตลอดไปด้วยเคล็บลับกลยุทธ์ CRM & CEM

 ที่นักการตลาดต้องรู้

        ยุคสมัยของโลกธุรกิจและการตลาด จาก1.0 ถึง 4.0

         (An Era of Global Business and Marketing)

        เข้าใจ เข้าถึง ลูกค้ายุคใหม่ด้วยกลไกและความลับของสมอง

         (Customer Insight by Brain Secret Concept)

        แนวความคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ายุคใหม่

         (The New Paradigm of Customer Concept)

        วิเคราะห์โลกแห่งประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience)

       • ออกแบบประสบการณ์ลูกค้า (Experience Architecture)

        การบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า (Customer Relationship Management)

♟ Build Brand Loyalty for Customers through Stories

    สร้างความภักดีต่อแบรนด์ให้กับลูกค้าผ่านเรื่องเล่า

     ช่วงบ่าย : คุณพรหมเมศร์ ศิริสุขวัฒนานนท์

 การสร้างแบรนด์ด้วย Content Marketing สร้างการนำเสนอผ่านการเล่าเรื่องที่ชวนติดตาม

 น่าจดจำ มีเสน่ห์ น่าอ่าน น่าฟัง ผ่านวิธี ขั้นตอน ข้อสังเกตต่างๆ ทั้งแง่มุมของการใช้ภาษา

 และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนแนวทางการสร้าง Story Flow ที่โดนใจลูกค้า

 ให้นำกลับไปคิด ไปปรับใช้ในการสร้าง Storytelling เรื่องเล่าทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขายต่อไป

        ความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ด้วย Content Marketing

        กลยุทธ์การใช้ Storytelling กับบริบทในการสร้างแบรนด์

        Storytelling กับการสร้าง Corporate Brand และ Product Brand

        เคล็ดลับในการสร้าง Brand Story

        แนวทางการสร้าง Story Flow ที่โดนใจลูกค้า

        Storytelling กับการตลาดบนโลกโซเชี่ยล

Key Benefits

 

    1. เข้าใจปัญหาและอุปสรรคของการใช้ CRM และ CEM ในสถานการณ์ปัจจุบัน

    2. เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ

    3. เรียนรู้การสร้างแบรนด์ด้วย Content Marketing และแนวทางการนำเสนอ

        ผ่านการเล่าเรื่องที่ชวนติดตาม

    4. แนวทางการสร้างเรื่องเล่าที่โดนใจลูกค้า นำไปปรับใช้ในการสร้างเรื่องเล่า

        ทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขายต่อไป

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)