Knowledge

Articles

TOOLS

 • แบบทดสอบภาวะผู้นำ

  แบบทดสอบภาวะผู้นำ

  คุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำหรือไม่? คุณมีทักษะในด้านการบริหารจัดการที่นายจ้างกำลังมองหาอยู่หรือไม่? คุณมีความสามารถเหมาะกับการเป็นสมาชิกในทีมมากกว่าการเป็นผู้นำหรือไม่? ค้นหาคำตอบได้ที่นี่เลยค่ะ

 • แบบทดสอบเส้นสีบอกบุคลิกภาพ

  แบบทดสอบเส้นสีบอกบุคลิกภาพ

  เส้นสีบอกบุคลิกภาพ ที่สามารถบอกว่าบุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร

 • + View More

VDO Clips

 • แนะนำหลักสูตร Strategic Program

  แนะนำหลักสูตร Strategic Program

  หลักสูตร Strategic Program : โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ เรียนรู้หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์ โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

 • + View More