• หลักสูตร Effective Purchasing Strategies and Process in Organization
  ผ่านไปแล้วนะคะ กับอีกหลักสูตรคุณภาพส่งท้ายปี 2564 ที่ทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี เป็นการฝึกอบรมที่เข้มข้น เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากการฝึกอบรมมาเป็นการ Consult ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ผ่าน Workshop จากกรณีศึกษาทีท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง แล้วพบกันใหม่กับหลักสูตรที่น่าสนใจในปี 2565 ค่ะ
  16 ธันวาคม 2564
 • หลักสูตร The Art of Negotiation and Persuasion for Sales
  ผ่านไปอีกหลักสูตร หนึ่งวันเต็มๆที่ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและศิลปะทั้ง "การโน้มนาวใจ" และ "การเจรจาต่อรอง" เพื่อสร้างความสำเร็จในการขายของทุกท่านค่ะ เชื่อว่าทุกท่านจะนำเทคนิคเครื่องมือดี ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการขายของท่านได้อย่างเต็มที่ค่ะ : Public Training 30 พ.ย. 64
  30 พฤศจิกายน 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Digitizing Your Business : Exploring New Business Paradigm
  ผ่านไปแล้วกับ หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Digitizing your Business : Exploring New Business Paradigm เชื่อว่าทุกท่านจะนำเทคนิคเครื่องมือดี ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปรับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรท่านได้อย่างเต็มที่ค่ะ
  24 พฤศจิกายน 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Lean Thinking & Business Waste Reduction
  ผ่านไปแล้วกับ หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ Lean Thinking & Business Waste Reduction ผังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ จากกรณีศึกษาและประสบการณ์จริงของท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ พร้อมร่วมทำ workshop เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ lean ให้มากยิ่งขึ้น เชื่อว่าทุกท่านจะนำเทคนิคดี ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ค่ะ
  17 พฤศจิกายน 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร The Secret of Storytelling
  เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาเทคนิคและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้ฝึกปฏิบัติใน Workshop เชื่อว่าทุกท่านจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ค่ะ Strategic Center ขอขอบพระคุณ ที่ทุกท่านให้ความร่วมมือร่วมกันแชร์คิดวิเคราะห์ระหว่างฝึกอบรมเป็นอย่างดี แล้วพบกันใหม่ในหลักสูตรต่อไปนะคะ
  28 ตุลาคม 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร People Management & Working Plan for Manager
  ผ่านไปแล้วกับ หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : People Management & Working Plan for Manager ที่ทุกท่านได้เรียนรู้ทักษะจำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ด้วยเทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานเพื่อให้ได้เป้าหมายและผลงาน จากกรณีศึกษาและประสบการณ์จริงของท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมร่วมฝึกทำ Workshop ในการวางแผนและตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Strategic Center ขอขอบพระคุณ ที่ทุกท่านให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค และประเด็นต่าง ๆ ระหว่างฝึกอบรมเป็นอย่างดีตลอดทั้งวัน แล้วพบกันใหม่ในหลักสูตรต่อไปนะคะ
  4 พฤศจิกายน 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Problem Solving & Decision Making
  ผ่านไปแล้วกับ หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making ที่ทุกท่านได้ฝึกคิดและวิเคราะห์ผ่านการทำ Workshop กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ จากกรณีศึกษาจริง ด้วยเครื่องมือต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เชื่อว่าทุกท่านจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ค่ะ ^ ^ Strategic Center ขอขอบพระคุณ ที่ทุกท่านให้ความร่วมมือร่วมกันแชร์คิดวิเคราะห์ระหว่างฝึกอบรมเป็นอย่างดี แล้วพบกันใหม่ในหลักสูตรต่อไปนะคะ
  20 ตุลาคม 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Excellent Supervisory Skill
  เชื่อว่าทุก ๆ ท่านจะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการงาน และบริหารคนในทีมงานของท่าน ในฐานะหัวหน้างานยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีนะคะ
  6 ตุลาคม 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Marketing Analysis in Action
  จบไปแล้วกับหลักสูตร Marketing Analysis in Action 1 วันเต็มที่ทุกท่านได้มาอัพเดทเทรนด์การตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน จากประสบการณ์ตรงผ่านมุมมองจากกูรูด้านการตลาดระดับประเทศ ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล พร้อมทั้งได้เรียนรู้การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากเครื่องมือที่น่าสนใจที่ทุกท่านได้ลองทำใน Workshop ซึ่งสามารถนำไปใช้จริงได้
  5 ตุลาคม 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร เทคนิคการขายแบบ Social Distancing
  เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหา ความมีส่วนร่วม ความสนุกสนาน ทั้งตัวอย่างจากกรณีศึกษาเทคนิคและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม Workshop ที่ทำให้เข้าใจและเห็นภาพกับเทคนิคการขายผ่านแพลตพอร์มในยุค New Normal
  28 กันยายน 2564