• HR Multifuction
  ผ่านไปแล้วกับ HR Multifuction อะไรคือบทบาทของ HR ที่หลากหลายในปี 2021 ผ่าน Zoom Online ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กับเราในครั้งนี้นะคะ^^
  15 มกราคม 2564
 • AGILE LEADERSHIP FOR WINNING TEAM "หลักสูตร การทำงานแบบผู้นำด้วยแนวคิดอไจล์"
  Strategic Center ขอขอบพระคุณ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทีมงาน จัดอบรมหลักสูตร In-House Training ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะ แล้วพบกันในหลักสูตรต่อไปค่ะ
  23 พฤศจิกายน 2563
 • AirPay Team Building 2020 : Synergistic AirPay Teamwork and Grownth Mindset Developmen
  Strategic Center ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนาทีมงานของครอบครัว AirPay Thailand บริษัทในเครือของ Sea Group (Thailand) ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมและทีมผู้จัดเป็นอย่างดีเลยค่ะ^^
  23 พฤศจิกายน 2563
 • การจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง
  องค์กรแห่งคุณภาพล้วนต้องมีการบริหารจัดการที่ทรงประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจ Strategic Center ในการจัดฝึกอบรม In-house Training หลักสูตร การจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง รุ่น 21 3-4 ส.ค. 63 ที่ผ่านมาค่ะ
  19 สิงหาคม 2563
 • Re-Marketing Strategies in Crisis
  ผ่านไปแล้วกับ Public Training Online หลักสูตร Re-Marketing Strategies in Crisis ผ่าน Zoom ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้แบบเต็มเปี่ยม พบกันใหม่ในหลักสูตรหน้านะคะ ^^
  29 เมษายน 2563
 • Finance for non finance
  ขอขอบคุณ Tesco Lotus ที่ไว้วางใจ Strategic Center จัด In House Training แบบ Live Online กับหลักสูตร Finance for non finance นะคะ แล้วพบกันใหม่ค่า^^
  24 เมษายน 2563
 • ยาแก้ธุรกิจพิชิตโควิด
  จ่ายยารักษาธุรกิจพิชิตโควิด ผ่าน Zoom Online ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กับเราในครั้งนี้นะคะ
  13 เมษายน 2563
 • 6 Managerial Skills for Top Manager
  สนุกสนานกับกิจกรรม Workshop 2 วันเต็มกับอาจารย์สุดเก๋า ทั้ง 2 ท่าน ในหลักสูตร 6 Managerial Skills : Public Training 16 มี.ค. 63
  16 มีนาคม 2563
 • Convincing
  ผ่านไปแล้วกับหลักสูตร Convincing การโน้มน้าวใจคนให้สำเร็จ ด้วยเทคนิคเชิงจิตวิทยาและศิลปะการพูด: Public Training 6 มี.ค. 63
  6 มีนาคม 2563
 • SMART KPIs Setting
  ขอขอบคุณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจ Strategic Center จัด In House Training เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 ที่ผ่านมากับหลักสูตร SMART KPIs Setting โดย ดร.บดี ตรีสุคนธ์ ^^
  10 มีนาคม 2563