Knowledge

Articles

รับจัด สัมมนา/อบรม/ประชุม/Event ออนไลน์

รับจัด สัมมนา/อบรม/ประชุม/Event ออนไลน์

มากกว่าที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เราพร้อมให้บริการ Set ระบบจัดสัมมนาฝึกอบรมออนไลน์ผ่านทุกช่องทาง

เครื่องมือ SOLUTION ในการค้นหาทางออกและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

เครื่องมือ SOLUTION ในการค้นหาทางออกและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

ปัญหาการทำงานในแต่ละวัน เราควรมีการวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาเดิมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต วันนี้ Strategic Center จึงขอแชร์เครื่องมือ SOLUTION ในการค้นหาทางออกและวิธีการแก้ไขปัญหาอย...

5 กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ

5 กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ

ในฐานะหัวหน้างานหรือผู้จัดการหลาย ๆ คน ไม่กล้า Feedback น้องในทีม แต่หารู้ไม่ การ Feedback หรือการให้ข้อมูลป้อนกลับมีข้อดีมากมายในการบริหารคน

การจัดการการบริหารเวลา(Time Management) โดยใช้ ABC Strategy

การจัดการการบริหารเวลา(Time Management) โดยใช้ ABC Strategy

กลยุทธ์ที่จะช่วยทุกท่านให้สามารถจัดการการทำงานให้ลุล่วงไปได้ดีและมีประสิทธฺภาพยิ่งขึ้น

Top 11 Learning Trend for Future

Top 11 Learning Trend for Future

สุดยอด 11 อันดับเทรนด์การเรียนรู้ในอนาคต

5 กลยุทธ์ที่สามารถพัฒนาความจงรักภักดี จากมิลเลเนี่ยล

5 กลยุทธ์ที่สามารถพัฒนาความจงรักภักดี จากมิลเลเนี่ยล

คนยุคมิลเลเนี่ยลหรือคนยุค Gen Y ในปัจจุบันตัดสินใจเปลี่ยนงานกันเป็นว่าเล่นจึงทำให้ประสบปัญหาในหลายด้านๆ วันนี้เราขอเรียบเรียงบทความจากเว็บไซต์ Gethppy โดยผลการสำรวจ Millennial Survey ป...

FirstPrev123Last (out of 110 items)