Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียด

Logical & Systems Thinking

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหาร มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กล่าวคือ มองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบ ก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่าง ๆ โครงสร้าง กฎระเบียบ วิธีการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรมุ่งหวัง
ดูรายละเอียด   

Strategic Management and Planning

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์

กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
ดูรายละเอียด   

People Management & Working Plan for Manager

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การค้นหาและพัฒนาทีมงาน รวมไปถึงหลักการบริหารงาน การบริหารองค์กร และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน
ดูรายละเอียด   

Social Media Marketing with LINE & TikTok

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การทำการตลาดและโฆษณาด้วย LINE และ TikTok

ก้าวทัน กลยุทธ์และเทคนิคการทำการตลาด ให้ปังได้! ด้วย LINE และ TikTok รวมกลยุทธ์และเทคนิคการทำ Online Marketing แบบเข้าใจง่าย บน 2 Platform สุดฮิตให้ปัง!
ดูรายละเอียด   

เทคนิคการขายแบบ Social Distancing

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการขายแบบ Social Distancing

การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นสิ่งที่นักขายต้องให้ความสำคัญและต้องทำให้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุควิถีใหม่ New Normal ยุคที่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนจากการพบหน้ากันเป็นการพบเจอผ่าน Online Platform ต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าอาจหลงลืมเราไปหรืออาจมีทางเลือกอื่น ๆ จากคู่แข่งเข้ามาแทนที่ ทำอย่างไรที่จะทำให้สายสัมพันธ์ไม่สะดุด หรือ การสูญเสียยอดขายไปกับคู่แข่ง เพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เราจะต้องใช้วิกฤติในครั้งนี้ สร้างโอกาสทางการขายให้เกิดขึ้นและต่อเนื่องเสมือนว่า เรายังได้พบกันในภาวะปกติ และในการเปลี่ยนแปลงแบบวิถีใหม่นี้ จะเป็นโอกาสที่คุณจะสามารถทำให้เรื่องการพบลูกค้าและนำเสนอสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยี เพียงเปิดหน้าจอ Device และสามารถปิดการขายได้ จนเกิดเป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง "อยู่ห่างไกล ต้องไม่ห่างกัน"
ดูรายละเอียด