Knowledge

Articles

7 ปัจจัยที่ชาว HR สามารถควบคุมได้เพื่อให้พัฒนาพนักงานในองค์กรมีผลงานที่ดี

7 ปัจจัยที่ชาว HR สามารถควบคุมได้เพื่อให้พัฒนาพนักงานในองค์กรมีผลงานที่ดี

" 7 Controllable Things Any HR Pro Can Do To Make Their Company Better " โดย Ben Martinez ด้วยเทคนิค 7 ปัจจัยที่ชาว HR สามารถควบคุมได้เพื่อให้พัฒนาพนักงานในองค์กรมีผลงานที่ดีกว่า

4 วิธีบริหารจัดการงานก่อนหยุดสงกรานต์

4 วิธีบริหารจัดการงานก่อนหยุดสงกรานต์

เดือนที่ร้อนที่สุดของปีก็มาถึงพร้อมกับวันหยุดที่ติดกันยาว ๆ ซึ่งชาวออฟฟิศทั้งหลายก็ต่างมีแพลนที่จะไปคลายร้อนกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่พอหันกลับมาที่โต๊ะทำ...

8 เทคนิคสู่การเป็นผู้จัดการ เจาะเทรนด์แรงงานยุค Millennial

8 เทคนิคสู่การเป็นผู้จัดการ เจาะเทรนด์แรงงานยุค Millennial

ปัจจุบันวิธีการทำงานเริ่มเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่มีบทบาทกับการทำงานมากขึ้น เทคโนโลยีมีส่วนในการขับเคลื่อนการทำงาน ส่งผลให้แรงงานในกลุ่ม Millennial หลายคนได้รับการเลื่อนตำแหน...

5 กลยุทธ์แบบ 'ภาวะวิสัย' สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารและนักวางกลยุทธ์

5 กลยุทธ์แบบ 'ภาวะวิสัย' สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารและนักวางกลยุทธ์

การวางกลยุทธ์และบริหารกิจการในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นี้ จึงต้องอาศัยแนวคิดแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ“นวัตกรรม” และ “ความคิดสร้างสรรค์” เพื่อสนองความต้องการแบบเฉพ...

การบริหารคนบนฐานของทุนที่แตกต่าง

การบริหารคนบนฐานของทุนที่แตกต่าง

กลยุทธ์สำคัญซึ่งจะช่วยให้องค์กรอยู่รอด เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คือการที่องค์กรสามารถเสนอสินค้าและบริการที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความรู้ส...

กลยุทธ์ราคามีมากกว่าส่วนลด

กลยุทธ์ราคามีมากกว่าส่วนลด

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านราคาได้อย่างน่าสนใจ เพราะเมื่อคุณขายของไม่ดี สิ่งแรกที่จะทำก็คือการลดราคา แต่วันนี้เราม...

First1234Last (out of 70 items)