Knowledge

Articles

7 กลยุทธ์แผนการตลาดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

7 กลยุทธ์แผนการตลาดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

แผนการตลาดทำอย่างไร? ปัญหานี้ น่าจะเป็นปัญหาของผู้ประกอบการหลาย ๆ รายที่อยากเริ่มต้นทำแผนการตลาด ผมเลยจะขออธิบายถึงการทำแผนการตลาดฉบับกระเป๋าเพื่อใช้เป็นกรอบให้มือใ...

หลักการบริหารโครงการที่ดี

หลักการบริหารโครงการที่ดี

หลายทศวรรษที่ผ่านมาการนำแนวคิดทางการบริหารโครงการมาดำเนินการได้สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อองค์กร ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาความสามารถให...

ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

นักขายในปัจจุบันจะทำหน้าที่ขายเพียงอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป แต่ต้องมีเทคนิคในการขายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทักษะหรือเทคนิคสำหรับการขายที่สำคัญนั้นมีด้วย...

5 เหตุผลที่ทำให้ IDP ไม่ประสบความสำเร็จ

5 เหตุผลที่ทำให้ IDP ไม่ประสบความสำเร็จ

IDP นั้นย่อมาจาก Individual Development Plan แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตัวเอง ด้วยการพัฒนาจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง

หนังสือระดับ Top ที่ HR มืออาชีพต้องอ่าน

หนังสือระดับ Top ที่ HR มืออาชีพต้องอ่าน

ขอมาแนะนำหนังสือที่เรียกได้ว่า เก่าแต่เก๋า สำหรับ HR มืออาชีพ หนังสือทั้ง 5 เล่มนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกขนาด Technical ในงาน HR แต่เป็นเรื่อง Must Have ที่ HR ควรจะเข้าใจเพื่อเป็นที่ปรึกษาท...

4 แกนสำคัญของการทำ CONTENT MARKETING ที่จำเป็นต้องทำ

4 แกนสำคัญของการทำ CONTENT MARKETING ที่จำเป็นต้องทำ

ทุกวันนี้เรามีการพูดและให้ความสำคัญกับ Content Marketing มากกว่าเดิมเยอะพอสมควร ซึ่งการทำ Content Marketing ไม่ใช่เรื่องของการทำ Viral Video ให้มีคนแชร์เยอะๆ หรือการปั้นเพจให้มีคนตามมากมาย แถมการบ...

First23456Last (out of 70 items)