Knowledge

Articles

Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy

จากการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศ สู่ความโดดเด่นในธุรกิจของคุณ

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

แนวคิดเรื่องแรงจูงใจของบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้วย "จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใ...

HR Ecosystem

HR Ecosystem

“HR Ecosystem: วางระบบให้ครบ Loop ผูกใจพนักงาน”

5 สิ่งสำคัญในการประเมินผลการทำงานครึ่งปี

5 สิ่งสำคัญในการประเมินผลการทำงานครึ่งปี

สำหรับคนทำงานที่เคยตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้ตั้งแต่ต้นปี วันนี้ผ่านมาจะครึ่งปีแล้ว เคยมีเวลานั่งทบทวนหรือไม่ มาดูกันค่ะ

วางแผนกำลังคนอย่างไรให้ได้คนเหมาะสมกับงาน

วางแผนกำลังคนอย่างไรให้ได้คนเหมาะสมกับงาน

Put the right man on the right job ยังคงเป็นวลีติดปากที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เสมอ แม้ว่าเราจะมีคนทำงานที่มีความสามารถเพียงใดก็ตาม แต่หากจัดวางคนทำงานที่มีคุณภาพ แต่อยู่ผิดที่ผิดทาง ...

HR ฝ่าความท้าทายปรับบทบาทสู่การเป็น Change Facilitator

HR ฝ่าความท้าทายปรับบทบาทสู่การเป็น Change Facilitator

ความท้าทายทางธุรกิจในตอนนี้คือความไม่แน่นอนในหลายๆ เรื่องที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับในประเทศไทยที่เห็นได้ชัดคือการเมืองที่ไม่แน่นอนซึ่งเป็นปัจจัยที่ ส่งผล...

First45678Last (out of 70 items)