Knowledge

Articles

4 เทคนิค Storytelling ขายงานให้โดนใจ

4 เทคนิค Storytelling ขายงานให้โดนใจ

"Storytelling" หรือ การเล่าเรื่องราว ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการขายงานที่ทรงพลัง ยิ่งถ้าเล่าเรื่องให้เหมาะสมกับจังหวะและโอกาส เรื่องเล่านั้นก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร...

4 เคล็ดลับสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ

4 เคล็ดลับสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการ ตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างเพื่อให้ได้พนักงานที้เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดศ...

บริหารคนให้ได้ใจ...ง่ายนิดเดียว

บริหารคนให้ได้ใจ...ง่ายนิดเดียว

พนักงานในองค์กร เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ธุรกิจไปต่อได้หรือไม่ได้ ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเรื่องคนทั้งสิ้น ลองมาดูเคล็ดลับในการบริหารจัดการค...

การบริหารคนเก่ง

การบริหารคนเก่ง

พบกับมุมมองเรื่องการบริหารคนเก่งจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรอบรู้ และประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่สุดของเมืองไทยอีกคนหนึ่ง คือ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ว่าการบริห...

ลูกค้าคนสำคัญของคุณคือใคร?

ลูกค้าคนสำคัญของคุณคือใคร?

ปัจจุบันนักการตลาดเริ่มเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดใหม่ด้วยเหตุผลหลาย ๆ ด้าน ทำให้เกิดเป็นแนวคิดที่ว่า “ลูกค้าสำคัญต้องปฏิบัติเยี่ยงคนสำคัญ”

จัดฝึกอบรมอย่างไร จึงจะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

จัดฝึกอบรมอย่างไร จึงจะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

จะทำอย่างไรให้คุณสามารถจัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมมาใช้กับองค์กรอย่างได้ผล

First34567Last (out of 70 items)