• ภาพบรรยากาศงาน Event Seminar Consumer Behavioral Design and Data-driven Marketing : Lead Your Business into the Future
  จบไปแล้วกับงาน Event Siminar ในหัวข้อเรื่อง Consumer Behavioral Design and Data-driven Marketing : Lead Your Business into the Future ทางทีมงาน SBDC ขอขอบคุณบริษัท CJ Worx ที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลและจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านวิทยากรณ์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ แชร์เทคนิคและกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้จริง และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและมอบคำแนะนำดีๆให้กับทางทีมงาน เพื่อนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะ
  28 เมษายน 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร MarTech Certificated Program
  จบไปแล้วกับ MARTECH Certificate Program เรียนรู้อย่างเข้มข้นตลอด 3 วัน ผ่านประสบการณ์จากกูรูด้านการตลาดเทคโนโลยี และการทำตลาดดิจิทัล ถึง 7 ท่าน ด้วยแนวคิดที่หลากหลายและรอบด้าน เพื่อให้ท่านก้าวทันการตลาดในยุค MARTECH เรียกได้ว่าด้วยความเข้มข้นนี้ หลังจบ Class ไป ทุกท่านจะเข้าใจถึงความสำคัญของการตลาดในยุค MARTECH ได้เป็นอย่างดีค่ะ ^^ : Public Training 25,29,31 มี.ค. 65
  31 มีนาคม 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร การใช้ PowerPoint ในเชิงธุรกิจ
  หวังว่าทุกๆท่านจะนำ Tips และ Tricks จากคลาส กลับไปปรับใช้ในการเตรียม PowerPoint สำหรับนำเสนอ ไม่ว่าจะกับลูกค้า เจ้านาย หรือ ทีมงานของท่านได้เป็นอย่างดีนะคะ : Public Training 22 มี.ค. 65
  22 มีนาคม 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Excellent Supervisory Skill
  เชื่อว่าทุก ๆ ท่านจะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการงาน และบริหารคนในทีมงานของท่าน ในฐานะหัวหน้างานยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีนะคะ : Public Training 16 มี.ค. 65
  16 มีนาคม 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร The Art for Convincing
  เรียนรู้ทั้งหลักทฤษฎีการสื่อสาร ศิลปะการโน้มน้าวใจ การรู้จัก Type ของตัวเองและผู้ที่เราต้องโน้มน้าว Strategic Center ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ในครั้งนี้เป็นอย่างดีค่ะ Public Training : 9 มี.ค. 65
  9 มีนาคม 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Problem Solving & Decision Making
  ผ่านไปแล้วกับ หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making ที่ทุกท่านได้ฝึกคิดและวิเคราะห์ผ่านการทำ Workshop กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ จากกรณีศึกษาจริง ด้วยเครื่องมือต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เชื่อว่าทุกท่านจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ค่ะ ^ ^
  2 มีนาคม 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร PDPA in Action for Business
  เต็มเอี่ยมด้วยเนื้อหาด้านกฎหมายในช่วงเช้า และได้เน้นเรื่องแนวปฏิบัติด้าน PDPA สำหรับองค์กร รวมถึง การเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรในการเข้าสู่โลก PDPA ในช่วงบ่ายขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ในครั้งนี้เป็นอย่างดีค่ะ Public Training : 23 ก.พ. 65
  23 กุมภาพันธ์ 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Reskill your Crew to be a Strong Sales
  ผ่านไปแล้วกับหลักสูตร Reskill our crew to be a strong sales ยกระดับทักษะทีมขายที่แข็งแกร่ง มาทำความเข้าใจกระบวนการขายและเทคนิคการขายต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อยกระดับทักษะทีมขายของท่านให้แข็งแกร่ง โดย อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายอย่างมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 17 ปี
  18 กุมภาพันธ์ 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Psychology Management & Motivating Techinques
  ผ่านไปอย่างสนุกสนาน หัวเราะตลอดการเรียนรู้ ทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาและทุกคำถามที่แต่ละท่านได้แชร์ร่วมกัน กับหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ Psychology Management & Motivating Techniques (จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน) กับ นักจิตวิทยาระดับประเทศ รศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม Public Training : 10 ก.พ. 65
  10 กุมภาพันธ์ 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Agile Management
  เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาเทคนิคและทฤษฎีต่างๆ และได้ฝึกปฏิบัติใน Workshop เชื่อว่าทุกท่านจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ค่ะ Strategic Center ขอขอบพระคุณ ที่ทุกท่านให้ความร่วมมือร่วมกันแชร์คิดวิเคราะห์ระหว่างฝึกอบรมเป็นอย่างดี แล้วพบกันใหม่ในหลักสูตรต่อไปนะคะ Public Training : 8 ก.พ. 65
  8 กุมภาพันธ์ 2565