• Public Training หลักสูตร Strategic Management and Planning (การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์)
  Strategic Center ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ตั้งใจและอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวัน เป็นคลาสที่อัดแน่นด้วยหลักการจัดทำและวางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงเทคนิคการทำ SWOT ที่ทำให้ประสบความสำเร็จและชนะคู่แข่ง นอกจากนี้ ได้ยกเคสตัวอย่างในการทำจัดทำ VISION MISSION เพื่อเป็นแนวทางในการทำขององค์กรท่านต่อไปนะคะ^^
  23 กรกฎาคม 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร The Art for Convincing
  เป็นคลาสเล็ก ๆ ที่อบอุ่นมากค่ะ ได้เรียนรู้ทั้งหลักทฤษฎีการสื่อสาร ศิลปะการโน้มน้าวใจ การรู้จัก Type ของตัวเองและผู้ที่เราต้องโน้มน้าว รวมถึงตัวอย่างจริงจากกรณีศึกษาและเทคนิคต่าง ๆ ที่ทุกท่านในคลาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน Strategic Center ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ตั้งใจและอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวัน แล้วพบกันใหม่ในหลักสูตรต่อไปนะคะ
  14 กรกฎาคม 2564
 • PDPA in Action for Business เตรียมธุรกิจให้พร้อมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  WFH อยู่บ้านก็พัฒนาตัวเองได้ ผ่านไปอย่างเข้มข้นทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาและทุกคำถามที่ได้แชร์ร่วมกัน กับหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ PDPA in Action for Business กับอาจารย์ ปริชญา ไทยมงคลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการบริหารข้อมูล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปเตรียมพร้อมรับมือกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. 2565 ที่จะถึงนี้นะคะ Strategic Center ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในครั้งนี้เป็นอย่างดีค่ะ แล้วพบกันใหม่ในหลักสูตรต่อไปนะคะ ^^ ขอบคุณค่ะ
  12 กรกฎาคม 2564
 • วิเคราะห์ผลกระทบจาก Covid-19 ระลอก 3 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 2564 กับการปรับตัวสู่กลยุทธ์ธุรกิจหลังโควิด
  ผ่านไปแล้วกับ Exclusive Event “วิเคราะห์ผลกระทบจาก Covid-19 ระลอก 3 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 2564 กับการปรับตัวสู่กลยุทธ์ธุรกิจหลังโควิด” ผ่าน Zoom Online ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กับเราในครั้งนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในงาน Exclusive Event ครั้งต่อไปค่ะ
  30 มิถุนายน 2564
 • HR Multifuction
  ผ่านไปแล้วกับ HR Multifuction อะไรคือบทบาทของ HR ที่หลากหลายในปี 2021 ผ่าน Zoom Online ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กับเราในครั้งนี้นะคะ^^
  15 มกราคม 2564
 • AGILE LEADERSHIP FOR WINNING TEAM "หลักสูตร การทำงานแบบผู้นำด้วยแนวคิดอไจล์"
  Strategic Center ขอขอบพระคุณ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทีมงาน จัดอบรมหลักสูตร In-House Training ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะ แล้วพบกันในหลักสูตรต่อไปค่ะ
  23 พฤศจิกายน 2563
 • AirPay Team Building 2020 : Synergistic AirPay Teamwork and Grownth Mindset Developmen
  Strategic Center ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนาทีมงานของครอบครัว AirPay Thailand บริษัทในเครือของ Sea Group (Thailand) ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมและทีมผู้จัดเป็นอย่างดีเลยค่ะ^^
  23 พฤศจิกายน 2563
 • การจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง
  องค์กรแห่งคุณภาพล้วนต้องมีการบริหารจัดการที่ทรงประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจ Strategic Center ในการจัดฝึกอบรม In-house Training หลักสูตร การจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง รุ่น 21 3-4 ส.ค. 63 ที่ผ่านมาค่ะ
  19 สิงหาคม 2563
 • Re-Marketing Strategies in Crisis
  ผ่านไปแล้วกับ Public Training Online หลักสูตร Re-Marketing Strategies in Crisis ผ่าน Zoom ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้แบบเต็มเปี่ยม พบกันใหม่ในหลักสูตรหน้านะคะ ^^
  29 เมษายน 2563
 • Finance for non finance
  ขอขอบคุณ Tesco Lotus ที่ไว้วางใจ Strategic Center จัด In House Training แบบ Live Online กับหลักสูตร Finance for non finance นะคะ แล้วพบกันใหม่ค่า^^
  24 เมษายน 2563