• 6 Managerial Skills for Top Manager
  สนุกสนานกับกิจกรรม Workshop 2 วันเต็มกับอาจารย์สุดเก๋า ทั้ง 2 ท่าน ในหลักสูตร 6 Managerial Skills : Public Training 16 มี.ค. 63
  16 มีนาคม 2563
 • Convincing
  ผ่านไปแล้วกับหลักสูตร Convincing การโน้มน้าวใจคนให้สำเร็จ ด้วยเทคนิคเชิงจิตวิทยาและศิลปะการพูด: Public Training 6 มี.ค. 63
  6 มีนาคม 2563
 • SMART KPIs Setting
  ขอขอบคุณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจ Strategic Center จัด In House Training เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 ที่ผ่านมากับหลักสูตร SMART KPIs Setting โดย ดร.บดี ตรีสุคนธ์ ^^
  10 มีนาคม 2563
 • To be Professional Sales Engineer
  นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Lucky Chair ด้วยนะคะ^^ : Public Training 25 ก.พ. 63
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • หลักสูตรเมล็ดพันธุ์ สุข สำเร็จ อย่างยั่งยืน
  ขอขอบคุณ บริษัท Performance Motor ที่ไว้วางใจ Strategic Center จัด In House Training เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 63 ที่ผ่านมากับหลักสูตรเมล็ดพันธุ์ สุข สำเร็จ อย่างยั่งยืน ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ ^^
  15 กุมภาพันธ์ 2563
 • Agile Management
  ขอขอบคุณ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจ Strategic Center ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Agile Management นะคะ^^ : In House Training : 1 ก.พ. 63
  1 กุมภาพันธ์ 2563
 • 5 Strategic Thinking Enhancements
  เรียนรู้วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ระดับสุดยอด 5 รูปแบบ กับ รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ในหลักสูตร Public Training ที่ได้จัดไป
  23 มกราคม 2563
 • Excellent Supervisory
  จบไปแล้วกับหลักสูตร Excellent Supervisory Skill ที่ได้จัดขึ้นในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก Strategic Center ขอขอบทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์ความรู้ให้กับทุกท่าน
  30 มกราคม 2563
 • Customer Insight Creating Marketing Strategy in Digital Marketing Age
  ขอขอบคุณบริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด ที่ไว้วางใจ Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร Customer Insight Creating Marketing Strategy in Digital Marketing Age กับ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ ^^
  17 ธันวาคม 2562
 • People Change&Transformation
  ขอขอบคุณ บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด ที่ไว้วางใจ Strategic Center ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร People Change&Transformation นะคะ^^ : In House Training : 8-9 ธ.ค. 62
  9 ธันวาคม 2562