Knowledge

เครื่องมือ SOLUTION ในการค้นหาทางออกและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

โพสต์เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563
 
 
 
 
 
 

ปัญหาการทำงานในแต่ละวัน เราควรมีการวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาเดิมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

วันนี้ Strategic Center จึงขอแชร์เครื่องมือ SOLUTION ในการค้นหาทางออกและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมาฝากกันค่ะ ^^​

 
 
 
 
➡ S – SCAN
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวัดระดับของปัญหา เราควรหาสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการใช้คำถาม พร้อมตรวจสอบแหล่งข้อมูลหรือที่มาว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำมาสู่การรู้ความรุนแรงและติดตามผลต่อไป​
 
➡ O – Observation ​
จากนั้นเราต้องระบุความรู้สึกที่มีต่อปัญหาและสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุ แต่ยังไม่สามารถหาหลักฐานได้แน่ชัด ดังนั้นเราต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาให้ชัดเจนก่อน​
➡ L - Leverage & Innovation​
ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาจากการปรับเปลี่ยนข้อข้อมูล ให้คิดว่าความรู้เดิม (Leverage) และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ (Innovation) ล้วนเป็นประสบการณ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหา​
 
➡ U – Utilize​
ประเมินประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละวิธีแก้ไข ​ (Leverage and Innovative) ทั้งประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ทางอ้อม​
 
➡ T – Threat​
ประเมินอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละวิธีแก้ไข ​ (Leverage and Innovative)
 
➡ I - Innovation & Leverage​
ค้นหาวิธีแก้และจัดการอุปสรรค ปรับเปลี่ยนข้อข้อมูล ความรู้เดิม (Leverage) การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ (Innovation) อย่างสม่ำเสมอ​
 
➡ O – Observation
ระบุความรู้สึกที่มีต่อแนวทางแก้ไข ระบุข้อเคลือบแคลงสงสัยต่าง ๆ ออกมา​
 
➡ N – Newspaper​
สุดท้ายสรุปวิธีการแก้ไขปัญหาแบบกระชับ ง่ายต่อการสื่อสาร สร้างแผนภาพการสื่อสารที่ทรงพลัง​
 
 

 สมัครเรียนออนไลน์ ราคาพิเศษ สำหรับองค์กร (Corporate Package)​
หรือสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่​
 Tel : 089-893-7138 หรือ 02-559-2146-7​
 E-mail : [email protected]