Membership

Membership Privilege

คลิกเพื่อสมัครสมาชิก

                                             

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายปี

ประเภทสมาชิก ค่าสมาชิก Vat 7% รวม
สมาชิกใหม่ 1,500 105.00 1,605.00
สมาชิกเก่า 1,200 84.00 1,284.00

           หมายเหตุ สำหรับนิติบุคคลที่สมัครสมาชิกใหม่ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

คลิกเพื่อสมัครสมาชิก

หมายเหตุ สิทธิพิเศษอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-559-2146-7