09:00 น. - 16:00 น.
28 พ.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

“หากคุณสามารถคิดทุกอย่างเป็นภาพ

และสื่อให้ผู้ร่วมงานมองเห็นภาพนั้นได้

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานได้ดียิ่งขึ้น"

         

         การสื่อสารในเชิงธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อประสิทธิผลขององค์กรทั้งการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร รูปแบบในการสื่อสารแห่งโลกอนาคต Visual Thinking นั้นไม่ใช่แค่การฝึกวาดภาพ แต่เป็นการใช้ภาพวาดเพื่อสื่อความหมายของการคิดแทนการเขียนเป็นตัวหนังสือ ประโยค หรือถ้อยคำ ช่วยเพิ่มการจดจำในเรื่องที่สื่อออกไปมากกว่าตัวอักษรจะสามารถการจัดระเบียบความคิด และอธิบายผ่านภาพได้อย่างเข้าใจ ตรงเป้าหมายและชัดเจนที่สุด

         หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ "วาดภาพ" ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดของสมอง และสามารถนำเอาภาพต่างๆ เหล่านั้น มาอธิบาย สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพที่ตรงกันอย่างชัดเจน ถูกต้อง และที่สำคัญยังสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเป็นระบบ โดยที่ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเป็น

Visual Thinking for Business Communication

หลักสูตรฝึกอบรม : คิดด้วยภาพสร้างสรรค์สื่อสารแบบใหม่ทางธุรกิจ

Key Contents

• The Importance of Visual Thinking : คิดเป็นภาพสิดี เล่าเรื่องของเรา ให้เขาเข้าใจ


• Draw it! Basic skill and guidelines : ลงมือกับทักษะพื้นฐานที่ใครๆ ก็ทำได้

   - การเลือกใช้อุปกรณ์และพลังของสีสัน ใบหน้าแสดงอารมณ์ และฝึกใส่ Visual Thinking

     ลงไปด้วยไอคอนอย่างง่ายและการใช้ภาพแทนคำ

• Visual Storytelling Templating : เค้าโครงเบื้องต้นของการเล่าเรื่องเป็นภาพ

    - การวางเค้าโครงของการใช้ภาพแทนคำสื่อสารให้โดนใจ ด้วยวงจรความคิดสร้างสรรค์

     แบบ step by step


• Visual Thinking in IDEA Setting : ตัวอย่างการสื่อสารไอเดียด้วยการคิดเป็นภาพ

    - มองหาเป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์
    - สร้างการตัดสินใจและเปรียบเทียบ ในการเปิดตลาดใหม่ให้เข้าใจลูกค้า
    - ค้นพบไอเดีย ดีไซน์กระบวนการใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอด
    - สร้างต้นแบบสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ และสร้างทีมงานทรงพลัง

 

• การประยุกต์ใช้ Visual Thinking ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ


• เทคนิคการวาด “แผนภาพเจาะใจ” เพื่อสมมติความต้องการ และปัญหาของลูกค้าในอุดมคติ

 

Key Benefits

 

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้แนวคิดในการนำเอา Visual Thinking มาใช้

         ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความคิดที่ได้ อธิบายผ่านภาพ ให้ผู้รับฟังมองเห็นภาพ

         ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารได้

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิด Visual Thinking มาประยุกต์ใช้กับการ

         แก้ปัญหาทางธุรกิจได้

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก (รัชดา)