09:00 น. - 16:00 น.
5 ส.ค. 2563

 

กลเม็ดเคล็ดลับ

สร้างสรรค์กลยุทธ์การขาย

สู่ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง"

       

 

          “หลักสูตรกลยุทธ์การขายที่ถือได้ว่าเป็น A Must ในปี 2020 จาก 2 กูรูด้านการขาย” ขายอย่างไรให้ได้ยอดทั้งบนออนไลน์และออฟไลน์ เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย หาคำตอบได้พร้อมกับเรียนรู้กลยุทธ์การขายแบบ Sales Solution อีกหนึ่งวิธีการขายแบบครบวงจรที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจและตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าในปัจจุบันอย่างแท้จริง

 

Sales Strategy 2020

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขาย 2020

Key Contents

♟Offline & Online Sales Strategy

   เทคนิคและ Script การขายอย่างไรให้ได้ยอดในยุค Online & Offline

   ช่วงเช้า : คุณธีรพล แซ่ตั้ง  

 

• ถ้าไม่เข้าใจ ลูกค้า/สินค้า - บริการ/วิธีการขาย ก็จะไม่มียอดขาย

• จะทำอย่างไร เมื่อลูกค้าในยุคนี้ "ยึดติดกับความสะดวกและด่วน"

• บริหาร "ประสบการณ์ลูกค้า" โดยเข้าใจ Customer Journey ลูกค้าและ Sales Cycle

• ปรับและยกระดับ Sales Cycle เพื่อเพิ่มยอดขาย

• เทคนิคและ Script การขาย "เชิงรับ" เพื่อสร้างประสบการณ์และสร้างยอดขาย

• เทคนิคและ Script "เชิงรุก" เพื่อสร้างประสบการณ์/บริหารสายสัมพันธ์

  สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ตัดสินใจและลูกค้าที่ซื้อครั้งแรก

• เทคนิคและ Script เชิงรุก สำหรับการติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อสร้างยอดขาย

♟Solution Selling Strategy

   กลยุทธ์การขายแบบ Solution Selling

 

   ช่วงบ่าย : ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ 

 

• วิเคระห์การขายในแบบ Conventional Selling และ Consultative Selling

   และ Solution Selling

• การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

• การสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายและการแก้ปัญหาในเชิงกลยุทธ์ให้กับลูกค้า

• เทคนิคและเคล็ดลับในการประยุกต์ใช้ในการขายแบบ Solution Selling Strategy

• สร้างความท้าทายใน Value Selling จากความคาดหวังของลูกค้า

   

Key Benefits

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)