10:00 น. - 12:00 น.
28 - 29 เม.ย. 2563

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

 

"ปรับกลยุทธ์การตลาดอย่างไร

ฝ่าวิกฤตธุรกิจปี 2020"

 

เราคงใช้แนวคิด หรือกลยุทธ์การตลาดแบบเดิมไม่ได้แน่ๆ แล้วในภาวะนี้แล้วเราควรจะทำการตลาด

ปรับไปทางไหนดีช่วยกันคิดตอบคำถาม มองหาโอกาสทางธุรกิจภายใต้วิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อังคารที่ 28 เมษายน 63 (10.00 - 12.00 น.) โดย ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

พุธที่ 29 เมษายน (10.00 - 11.00 น.) โดย ผศ.ดร. มานา ปัจฉิมนันท์

Re-Marketing Strategies in Crisis

ฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom : ปรับกลยุทธ์การตลาดอย่างไร ฝ่าวิกฤตธุรกิจปี 2020

Key Contents

อังคารที่ 28 เมษายน 63 เวลา 10.00 - 12.00 น.

โดย ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

ส่วนที่1 : วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดระหว่างและหลังวิกฤต

 ♟ วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจไทยและโลกระหว่างและหลังวิกฤตโควิท

 ♟ วิเคราะห์ศักยภาพลูกค้าส่วนตลาด (Segment) ใครรอด ใครร่วง

      และใครจะฟื้นก่อน

 ♟ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคและลูกค้าองค์กรในการปรับหลังวิกฤต

     • Digital Transformation

     • Business Continuity Plan (BCP)

     • การเกิดคนสายพันธ์ใหม่

 ♟ วิเคราะห์ธุรกิจที่น่าจะได้รับผลทั้งทางบวกและทางลบหลังวิกฤต

       ในระยะสั้นและระยะยาว

ส่วนที่ 2 : ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้เข้ากับภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป

  Revise Brand and Product Mix Strategies

  Revise Pricing Strategies and Strategies

     for Price War Condition

  Survival Strategies

พุธที่ 29 เมษายน 63 เวลา 10.00 - 11.00 น.

โดย ผศ.ดร. มานา ปัจฉิมนันท์

 ♟ ก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ ทางธุรกิจ Break Through the Barriers

 ♟ การวิเคราะห์พฤติกรรมใหม่ของลูกค้าสู่การปรับกลยุทธ์ทางการตลาด

 ♟ เราควรจะ Re-Customer Target แล้วหรือยัง แนวทางการมองหาลูกค้ากลุ่มใหม่

 ♟ ปรับง่ายๆ 5W’s 1H ทางการตลาด

 ♟ Re-Marketing Communication Strategies

 ♟ ใช้ Value Proposition Map ในการหาโอกาส

 ♟ เทคนิค Design Thinking คิดเร็ว ทำเร็ว เริ่มก่อน ชนะก่อน

Key Benefits

 ♟ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด ระหว่างและ หลังวิกฤต

 ♟ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค และลูกค้าองค์กร ในการปรับหลังวิกฤต

 ♟ Revise Brand and Product Mix Strategies

 ♟ Revise Pricing Strategies and Strategies for Price War Condition

 ♟ แนวทางการมองหาลูกค้ากลุ่มใหม่

 ♟ Re- Marketing Communication Strategies

 ♟ ใช้ Value Proposition Map ในการหาโอกาส

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

1,350.00 1,444.50 40.50

ค่าธรรมเนียมปกติ

1,500.00 1,605.00 45.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing