10:00 น. - 12:00 น.
28 พ.ค. 2563

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

"ทักษะการขายทางโทรศัพท์ในยุค

ที่ต้องมีระยะห่างกับลูกค้า 

ขายอย่างไรให้ประสทธิภาพไม่ตก

แม้ไม่ได้ไปเจอลูกค้าถึงที่"

     

 

  สร้างโอกาสทางการขายในยามนี้ โดยใช้โทรศัพท์ ติดต่อลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย ผู้มุ่งหวัง ในภาวะที่ตลาดยังไม่พร้อม หรือยังไม่สามารถพบลูกค้า (Social Distancing) เราจึงต้องมีแนวทางสร้างยอดขายอย่างมืออาชีพ โดยสามารถใช้เทคนิค แนวทางในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านโทรศัพท์ แม้กระทั่งนำไปประยุกต์ใช้กับช่องทางการติดต่ออื่นๆ ให้เกิดผลสำเร็จจริงในทางการตลาด และการขาย 

  โดย คุณชนะ ก่อกิจกำธร ผู้มีประสบการณ์ด้านการสร้างทีมขายทางโทรศัพท์ให้แก่ CITIBANK และ Strandard Chartered 

Effective Teleprospecting Techniques

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Reskill เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในภาวะ Social Distancing

Key Contents

Part 1 : แนวคิดและแนวทางเพื่อสร้างความพร้อมในการใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า

  • ภาพรวมการใช้โทรศัพท์กับผลทางการตลาด

  • ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารทางโทรศัพท์เกิดผลทางการขาย

  • เข้าใจผลของการสื่อสารและเรียนรู้ เทคนิคการสร้างบทสนทนาทางโทรศัพท์ (Script : Sales Talk)

  • เทคนิคสำคัญเพื่อทำการโทรศัพท์ติดต่อออกไป (Outbound Techniques) เกิดผลสำเร็จ

Part 2 : เรียนรู้เทคนิคเพื่อใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าแต่ละแบบ เพื่อให้เกิดผลทางการขาย

  • เทคนิคการติดต่อลูกค้าเก่า เพื่อกระตุ้นสัมพันธ์และสร้างเป็นโอกาสสร้างยอดขาย

  • เทคนิคการติดต่อลูกค้าใหม่ เพื่อจะสร้างสัมพันธ์และเกิดผลทางการขายต่อไป

  • กรณีศึกษาจากที่ได้ทำสำเร็จมาแล้วกับหลากหลายธุรกิจ

  • ถาม ตอบ  รับคำแนะนำ แนวทางเพื่อสร้างรูปแบบการใช้โทรศัพท์สร้างผลทางการขาย

Key Benefits

 

      1. เพื่อโอกาสทางการขาย โดยใช้โทรศัพท์ ติดต่อลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย ผู้มุ่งหวัง

          ในภาวะที่ตลาดยังไม่พร้อม หรือยังไม่สามารถพบลูกค้า (Social Distancing)

          แต่ต้องมีแนวทางสร้างยอดขายอย่างมืออาชีพ

      2. เข้าใจปัจจัยสำคัญเพื่อทำให้การสื่อสารทางโทรศัพท์ เกิดผลสำเร็จในทางการตลาด

          และการขาย

      3. ได้รับเทคนิค แนวทาง เพื่อไปใช้ในการสร้างยอดขาย ผ่านทางการใช้โทรศัพท์ติดต่อ

          แบบมุ่งผลสำเร็จ

      4. รับแนวทาง กรณีศึกษา จากการได้ปฏิบัติเกิดผลสำเร็จจริง (Best Practices)

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

1,350.00 1,444.50 40.50

ค่าธรรมเนียมปกติ

1,500.00 1,605.00 45.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing