09:30 น. - 12:00 น.
23 มิ.ย. 2563

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

“ปรับโมเดลธุรกิจ ปรับกลยุทธ์การตลาดให้องค์กรพร้อมลุย

ด้วยการวิเคราะห์การตลาดอย่างเหนือชั้น”

      พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของคนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แน่นอนสิ่งที่ตามมา ต้องส่งผลกระทบต่อสินค้าและงานบริการเกือบทุกประเภท ด้วยเหตุนี้ เราจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งโมเดลธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดตามไปด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญต้องเริ่มด้วยการวิเคราะห์การตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับโมเดลธุกิจ ปรับกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดท่ามกลางความไม่แน่นอนในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ธุรกิจได้เดินไปต่อได้อย่างไม่สะดุด

Marketing Analysis to Change Business Model

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวิเคราะห์การตลาดเพื่อปรับโมเดลธุรกิจ

Key Contents

♟วิเคราะห์การตลาดในสถานการณ์ปัจจุบันที่ใครไม่เปลี่ยน ใครไม่ปรับก็ยากที่จะไป

   ต่อ (Change or die) ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าการตลาดเราจะปรับอย่างไร

   วิเคราะห์ในมุมไหน ถึงจะเข้าใจลูกค้า ตลาด เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนที่แท้จริง

♟เข้าใจการตลาด ผ่านแนวคิด Holistic Marketing Model ของนักการตลาดระดับ

   โลก Philip Kotler และ ดร สุวิทย์ เมษินทรีย์  เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมการ

   ตลาดในระดับ Big Picture

เทียบการแข่งขัน และการปรับตัว สร้างคุณค่าใหม่ตามแนวคิด Blue Ocean

   ด้วยการวิเคราะห์ Strategy Canvas Model

♟ผสานแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาสู่การปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ

   ด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas  ใช้ BMC อย่างไร

   ที่จะนำมาสู่การปรับการตลาด และโมเดลธุรกิจที่ได้ผลจริง

Key Benefits

 

     1. แนวคิดและมุมมองในการวิเคราะห์ทางการตลาดในแต่ละรูปแบบ

     2. เข้าใจเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการตลาดประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

     3. สามารถนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการตลาดไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

1,350.00 1,444.50 40.50

ค่าธรรมเนียมปกติ

1,500.00 1,605.00 45.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing