14:00 น. - 15:30 น.
15 ม.ค. 2564

** Registration 13.00 น.

อะไรคือบทบาทของ HR ที่หลากหลายในปี 2021

มองขาดบทบาทของ HR

บทบาทของ HR ในปี 2021 จะเป็นอย่างไร? 

ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเตรียมองค์กรให้พร้อม!!

 

สัมมนาฟรี !!  (รับจำนวนจำกัดองค์กรละ 2 ท่าน)

 

 

Strategic Center เชิญฟัง Live HR Multifunction 2021

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและรับฟังทัศนะจากผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พูดถึงบทบาทของ HR ในปี 2021 และในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพื่อเตรียมองค์กรของคุณสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต

 

    ฟังมุมมองผู้บริหารที่มากประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำของไทย

ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร   ดร.บดี ตรีสุคนธ์    อ.ณรงค์เวทย์ วจนพานิช  

ดำเนินรายการโดย คุณนริศรา เชี่ยวพัฒนาเจริญ

HR Multifunction 2021

อะไรคือบทบาทของ HR ที่หลากหลาย ในปี 2021

Key Contents

Key Benefits

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

0.00 0.00 0.00

ค่าธรรมเนียมปกติ

0.00 0.00 0.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing