09:00 น. - 16:00 น.
24 พ.ย. 2564

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

 

" ฝ่าวิกฤติ Digital Disruption รับมือทุกกระแสการเปลี่ยนแปลง ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรของคุณสู่
Digital Transformation "

 

 

         การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันนั้นรวดเร็วและคาดไม่ถึง จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของข้อมูลข่าวสารกับชีวิตจริง และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการประกอบการที่สื่อสารกันได้เอง คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ที่เรียนรู้และฉลาดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ธุรกิจที่เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์เหล่านี้ และสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้เท่านั้นจึงจะอยู่รอดต่อไปได้ หลักสูตรนี้จะเปิดแนวทางให้ได้นำกลยุทธ์ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

Digitizing Your Business : Exploring New Business Paradigm

หลักสูตรฝึกอบรม : วิถีการนำกลยุทธ์ดิจิทัลเข้าสู่ธุรกิจคุณ

Key Contents

♟ กลยุทธ์ดิจิทัลไม่ใช่กลยุทธ์ด้าน IT (Digital Strategy)
♟ การกำเนิดของเครื่องจักรกลอัจฉริยะ (Rise of the Machine)

         • Internet of Things (IoTs)
         • Big Data and Predictive Analytic
         • Machine Learning and Deep Learning
         • Artificial Intelligence and Robotics

♟ แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Trend) ที่ประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่แพร่หลาย
♟ การนำดิจิทัลเข้าสู่องค์กร (Digitization)

         • Customer Experiences
         • Operational Efficiency
         • New Business Model

♟ คิดใหม่ ทำใหม่ แบบ Lean Startup
♟ วางเส้นทางปฏิรูปดิจิทัล (Digital Transformation Roadmap)

Key Benefits

    1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategy) ในโลกธุรกิจปัจจุบัน

    2. เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับธุรกิจเข้าสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digital Transformation)

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing