09:00 น. - 16:00 น.
18 ก.พ. 2565

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

 

 “อัปเกรดทักษะการขาย สู่การเป็นสุดยอดนักขายมือโปร”

          หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน (ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนงานขาย) ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ทางด้านการขาย (Reskill selling) เพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการในทุกครั้งที่ได้ติดต่อกับลูกค้า  นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ทางการขายรวมถึงเทคนิคในการสร้างสายสัมพันธ์เพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย  โดยเนื้อหาการอบรมสัมมนาจะเน้นหนักในเรื่อง  การนำความรู้จากการอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้มากกว่าเรียนรู้แต่เพียงภาคทฤษฎี

 

 

 

Reskill your crew to be a strong sales

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ยกระดับทักษะทีมขายที่แข็งแกร่ง

Key Contents

♟ กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการขาย
♟ เทคนิคการเข้าหาลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย
♟ 3 ประเด็นสำคัญที่ “ต้องรู้” ก่อนเข้าพบลูกค้า
♟ เทคนิคการพูดและการนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ
♟ 2 เทคนิคของการนำเสนอเพื่อสร้างยอดขาย
♟ ข้อมูลและรายละเอียดของคู่แข่งขันที่ต้องรู้
♟ การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สร้างยอดขาย
♟ ปิดการขาย
♟ การขายสินค้าให้ได้ราคาสูง
♟ 5 กลุ่มบุคคลสำคัญที่ช่วยสร้างยอดขาย
♟ Workshop “เทคนิคการเข้าหาลูกค้าเพื่อเปิดการขาย”
♟ Workshop “พูดและนำเสนออย่างไรให้ได้ยอดขาย”
♟ Workshop “การเลือกประเด็นในการนำเสนอเพื่อสร้างยอดขาย

Key Benefits

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้กับกลุ่มต่าง ๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิบัติการรวมถึงฝ่ายสนับสนุนงานขายได้มีทักษะใหม่ในการขายเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ได้ติดต่อ (Engagement) กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้หลักที่สำคัญในการขาย การวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  และการหาจังหวะเพื่อนำเสนอขายสินค้าได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

 

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing