09:00 น. - 16:00 น.
28 มิ.ย. 2565

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

" หลักสูตรฝึกอบรมด้านการตลาด
 เน้นการสร้างและการขยายตลาดใหม่ที่ไม่มีในตำรา "

          การวิเคราะห์ถึงกลุ่มลูกค้าและกลุ่มที่เป็นลูกค้าเป้าหมายเพื่อขยายตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งนักการตลาดจะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเน้นการวิเคราะห์ลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ในการขยายตลาดที่ไม่มีในตำรา ใครคือลูกค้า? ลูกค้าต้องการซื้ออะไร? ทำไมลูกค้าถึงซื้อ? ลูกค้าซื้อที่ไหน? ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ? ทำไมถึงวิเคราะห์แต่ลูกค้าเดิม? ลูกค้าใหม่เราจะเป็นใคร? จะหาลูกค้าใหม่จากไหน? ใครยังไม่มาเป็นลูกค้าเรา? ทำอย่างไรถึงจะมาเป็นลูกค้าเรา? ผ่านแนวคิดการวิเคราะห์การตลาดแบบเดิม ๆ ด้วยแนวคิดที่ Blue Ocean สุด ๆ ที่จะเปิดมุมมองใหม่ของคุณ

Customer & Non Customer Analysis

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด

Key Contents

1. ทบทวนการตอบสนองความต้องการลูกค้า ในมุมมองของการตลาด ยุค 1.0 ถึง 5.0
          • Mass Market
          • Segmentation
          • Human Centric
          • HI tech & Hi touch
          • Big Data, AI and Customer Gen

2. เครื่องมือทางการตลาดในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า (Customer Analysis Tools)
          • Life Stage
          • Life Style
          • Customer Journey
          • Customer Network
          • Workshop : Customer Journey

3. เครื่องมือในการหากลุ่มผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้า (Non-Customer Analysis)
          • Tree Tier of Non-Customer Analysis
          • Customer and Non-Customer Pain Point Analysis
          • HI tech & กรณีตัวอย่างของ Non-Customer Analysis
          • Workshop : การหา Pain Points

4. การวัดประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้าและผู้ที่ต้องการให้เป็นลูกค้า ในแต่ละระดับของ Customer Journey

Key Benefits


1. เรียนรู้เทคนิคในการศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

2. เปิดมุมมองใหม่ในการกำหนดลูกค้า ค้นหา และเข้าถึงลูกค้าใหม่
3. ทดลองปรับเปลี่ยนหรือสร้างกลยุทธ์ในการกำหนดกลุ่มลูกค้า
4. ทดลองออกแบบวัดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing