09:00 น. - 16:00 น.
7 ก.ค. 2565

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

 

"นำเสนอผ่าน PPT อย่างไรให้โดนใจลูกค้า
PPT นำเสนอผู้บริหาร หรือประชุมแบบมืออาชีพ"

         

         หลายครั้งที่การเรียนรู้เทคนิคการทำ Slide มากมาย หรือการกด Save Content
ความรู้ / Tips ต่าง ๆ จนเต็มเปี่ยม แต่พอถึงเวลาลงมือทำจริง กลับไม่ได้นำมาใช้ นั่นเป็น
เพราะทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ ต้องอาศัยการประยุกต์ผ่านการลงมือทำจริง
         หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้น องค์ประกอบความรู้สำคัญที่จะทำให้ผู้ที่เรียนรู้สามารถนำเนื้อหาทั้งหมด ไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
ของการทำงานและจะทำให้ผู้ที่เรียนรู้สามารถออกแบบและจัดทำ Presentation ที่ใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร การนำเสนอผ่านที่ประชุม รวมถึงการนำเสนองานที่เป็นโครงการได้อย่างมืออาชีพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

การใช้ PowerPoint ในเชิงธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การใช้ PowerPoint ในเชิงธุรกิจ

Key Contents

♟ เทคนิคการเลือกรูปแบบการนำเสนองานที่เหมาะสมกับงาน

♟ หลัก 3 ประการ ของการออกแบบ Slide

        • วิเคราะห์ภาพรวม

        • จัดลำดับเรื่อง

        • บริหารเวลา

♟ แนวคิดการออกแบบ Slide ด้วยหลัก 3Y

        • Your Audience

        • Your Style

        • Your Mistake

                  

 

 

♟ Virtual Sildetelling : เรียนรู้การเล่าเรื่องด้วยภาพ ให้ภาพเล่าเรื่อง!

♟ "พลังแห่งสี" อิทธิพลสำคัญของการออกแบบ Slide

♟ เรียนรู้เทคนิคการวางองค์ประกอบของข้อมูล

        • การประยุกต์ใช้ Rule of Third & Golden Ratio & Z view เบื้องต้น

♟ ความสำคัญของ Corporate Identity กับงานออกแบบนำเสนอขององค์กร

♟ รวมเทคนิค Tips & Tricks ของการออกแบบ Slide ได้รวดเร็วขึ้น

Key Benefits

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเสนองานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ ด้วยหลักสำคัญต่าง ๆ ทั้งเทคนิคการเลือกรูปแบบการนำเสนอที่เมาะสมกับงาน เรียนรู้การเล่าเรื่องด้วยภาพ เทคนิคการวางองค์ประกอบของข้อมูล รวมถึง Tips & Tricks ของการออกแบบ Slide ได้รวดเร็วขึ้น

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing