09:00 น. - 16:00 น.
12 ก.ค. 2567

** Registration 8.30 น. @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

 

 "เผยเคล็ดลับ สร้างแผนขายระดับเซียน"

         เพราะทีมขาย คือหัวใจขององค์กร ที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างกำไร และหากคนขาย“ขาดแผน แนวทางการสร้างยอดขายที่ถูกต้อง” ก็จะทำให้ “ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น คนขายจึงจำเป็นที่จะต้อง “มีแผนทำงานขาย (Sales Plan) แบบที่สามารถนำไปดำเนินการทำงานขายให้สำเร็จตามแผน” ซึ่งการจะมีแผนทำงานขายที่ดี ก็ต้องรู้วิธีที่จะทำการสร้างแผนอย่างถูกต้อง ก็คือการเข้าใจ “สิ่งที่ต้องคำนึง” เพื่อจะทำการสร้างแผนการขายให้สามารถทำยอดขายได้ด้วยความเป็นจริง ด้วยการมีกลยุทธ์ แนวทาง วิธีการขายเพื่อที่จะให้ได้ตัวเลขมาตามแผนอย่างมีความเป็นจริง รวมทั้งจะต้องรู้การจัดเตรียมการสร้างแผนสำรอง (Backup Plan) แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อที่จะทำให้ตัวเลขเป้าหมายยอดขายสำเร็จ 

 

         หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านมีแนวทางทำงานขายเพื่อสร้างยอดขาย และเป็นยอดคนขาย แบบจับต้องได้ Coaching สร้างแผนการขายโดย อ.ชนะ ก่อกิจกำธร สุดยอดกูรูด้านการขายที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

Sales Planning Best Practices

หลักสูตร : แนวทางสร้างแผนการขาย สำหรับยอดคนขาย

Key Contents

 

♟ ความสำคัญของการมีแผนการขายที่ดี

♟ แนวคิดที่ถูกต้อง เมื่อจะสร้างแผนการขาย

♟ ข้อมูล สิ่งที่ต้องคำนึงเมื่อจะทำการวางแผนงานขาย

♟ การจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างแผนการขายอย่างมืออาชีพ

♟ หลัก แนวทาง การสร้างแผนขายอย่างมีเป้าหมาย (SMART Goal)

♟ การเข้าใจเรื่องการขาย เพื่อวางแผนการขายอย่างมีแนวทางขาย

♟ การรู้กลยุทธ์การขายแต่ละแบบ เพื่อทำให้วางแผนขายสำเร็จ จากรู้จริงเรื่องขาย

  • เช่นกลยุทธ์การขายแบบ Inbound Sales , Outbound Sales : Field Sales

 

 

♟ การจัดการ การวางแผนงานขายแต่ละลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Account Management)

♟ การวางแผนงานขายในแต่ละลักษณะลูกค้า (Account Plan)

♟ การปฏิบัติการขายตามแผนที่ได้สร้างไว้ (Action Plan)

♟ การใช้แผนสำรอง และแผนฉุกเฉิน ในกรณีแผนหลักไม่สำเร็จ

♟ เคล็ดลับ เทคนิคของมืออาชีพ เมื่อจะทำการสร้างแผนขายให้ยอดขายสำเร็จเร็วขึ้น

  • สูตรสร้างยอดขาย 70 % ในเวลาขาย 50 %
  • เทคนิคการเพิ่มอัตราสำเร็จการปิดการขาย
  • เทคนิคการลดเวลาขายให้สั้นลง เพื่อเพิ่มการเข้าพบลูกค้าได้มากขึ้น

♟ Workshop – ทำการจัดสร้างแผนการขายจริง ของธุรกิจผู้เข้าเรียน

  • นำธุรกิจผู้เรียนในกลุ่ม มาฝึกการสร้างการวางแผนการขาย ตามแนวที่เรียน
  • รับ Feedback & Coaching จากวิทยากรโดยตรง ที่จะช่วยปรับ แนวทางเพื่อไปใช้ทำงาน

Key Benefits

 

         1. ผู้เรียนจะได้แนวคิด แนวทาง สิ่งที่พึงปฏิบัติ ของผู้นำทีมขายที่สำเร็จ

         2. ผู้เรียนจะได้รับเทคนิค วิธีการที่จะทำการสร้างแผนขายอย่างมืออาชีพ

         3. ผู้เรียนจะได้รู้เทคนิคการสร้างเป้าหมาย เพื่อสร้างแผนขายอย่างสามารถปฏิบัติได้

         4. ผู้เรียนจะได้รู้เทคนิคการขายแบบมีกลยุทธ์ เพื่อทำให้สำเร็จตามแผนการขาย

         5. ได้วิธิสร้างทีมขาย และบริหารงานขาย อย่างมืออาชีพ เพิ่มยอดขาย

             ลดอัตราลาออกของทีมฯ

         6. ผู้เรียนจะได้ฝึกสร้างแผนการขายในธุรกิจจริงของตนมาสร้าง และนำไปใช้งานจริงทันที

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา