09:00 น. - 16:00 น.
6 ส.ค. 2567

Onsite : ** Registration 8.30 น. @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

 

“เผยเคล็ดลับ ชนะทุกการต่อรอง”

 

        ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย ผู้บริหารงานขาย และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นทักษะที่นำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหรือลูกค้ามีความประทับใจในการเจรจาธุรกิจด้วย แต่การนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ขาดทักษะ เหตุเพราะไม่สามารถนำเสนอหรือชี้ให้คู่เจรจาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ตนเองกำลังนำเสนอ อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจในการเจรจาทางการค้าได้

        หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน เรียนรู้หลักการที่สำคัญต่างๆ ที่จะใช้ในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองทาง ธุรกิจ  โดยเนื้อหาของการอบรมสัมมนาจะเน้นหลักการที่สำคัญเพื่อให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง  เพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การบริหารงานขาย และการดำเนินธุรกิจ

Business deal & Negotiation

หลักสูตร : เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

Key Contents

♟ การโน้มน้าวใจ VS การเจรจาต่อรอง..เครื่องมือที่สร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
♟ สร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองผ่านการตั้งเป้าหมาย
♟ กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
♟ เทคนิคการประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่าง ๆ
♟ เทคนิคการเจรจาต่อรองให้บรรลุเป้าหมาย (Win-Win Negotiation)
♟ เจรจาต่อรองอย่างไร…ให้หลังไม่ชนฝา!!
♟ การอ่านและการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง
♟ การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
♟ Workshop "เจรจาต่อรองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"
♟ Q&A

Key Benefits

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
  2. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
  3. เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง
  4. เรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
  5. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา