09:00 น. - 16:00 น.
2 ส.ค. 2567

Onsite : ** Registration 8.30 น. @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

 

“ สร้างความสัมพันธ์ สร้างทีมเวิร์คให้แข็งแกร่ง

ด้วยศิลปะการสื่อสารกับคนต่าง GEN  ”

         ด้วยสังคมในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีความหลากหลายทั้งด้านความคิด และแนวทางในการทำงาน อันเนื่องมาจากมีวัฒนธรรมและพื้นฐานที่แตกต่างกัน การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารต่าง ๆ ภายในทีมกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้าได้ตามเป้าหมาย

 

         หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจแนวทางการสื่อสารบนพื้นฐานของความแตกต่าง ทั้งทางด้านความคิดแตะความต่างระหว่าง Gen  รวมถึงการบริหารบุคลากรผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งเห็นถึงความสำคัญของการตอบสนองกับผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่างและหลากหลายในการทำงาน 

โดยมุ่งเน้นที่ความสำเร็จในผลลัพธ์ของงานและความเข้าใจระหว่างกันภายในทีม 

 

         เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการที่ต้องดูแลพนักงาน ประสานงานให้เกิดการทำงานเป็นทีมรวมถึงบุคคนทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสาร

 

Enhancing Diversity Communication Skills

หลักสูตร : ทักษะการสื่อสารในความหลากหลายสู่ความสำเร็จ

Key Contents

♟ Module 1 : Mindset กับ การสื่อสารบนความหลากหลายในการทำงาน 

 • เข้าใจพื้นฐานของความหลากหลายรูปแบบต่างๆในที่ทำงาน 
 • หลักของ Outward Mindset ในการทำงานร่วมกับบุคคลากรที่มีความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

♟ Module 2 : ความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร 

 • 9 Checklist องค์ประกอบของการสื่อสารที่สมบูรณ์
 • ประเภทของการสื่อสาร 
 • วิธีการสื่อสาร Verbal and Non Verbal Language
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียง 5 มิติ เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • เทคนิค และข้อควร ระวังในการสื่อสารผ่านการใช้ Chat Application 
 • หลีกเลี่ยงการสื่อสารเชิงลบ ( 3 สิ่งต้องห้าม : คำสั่ง ข้อห้าม ปฏิเสธ) เป็นการสื่อสารเชิงบวก 


♟ Module 3 : การบริหารบุคคลากร ผ่านการสื่อสาร 

 • เทคนิคการสื่อสารกับพฤติกรรมคน 4 ประเภท 
 • สื่อสารอย่างไร ให้เข้าใจคนต่าง GEN
 • วิธีการสื่อสารของภาวะผู้นำที่มีคุณภาพ Leadership Communication
 • เทคนิคสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ และสร้างกำลังใจ 
 • การสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง 
 • การสื่อสารในกับผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีอายุน้อย และอายุมากกว่า 
 • การสื่อสารที่กล้าแสดงออก แต่ยังรักษาสมดุล Assertive Communication

Key Benefits

1.สร้างความเข้าใจ: ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและยอมรับความแตกต่างในวิถีการสื่อสารของผู้อื่น


2.สร้างความสามารถในการตอบสนอง: ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการและสถานการณ์ที่หลากหลาย


3.สร้างสรรค์ความคิด: กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย


4.สร้างการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ: สนับสนุนการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันในทีมที่มีสมาชิกมาจากวัฒนธรรมและพื้นฐานที่แตกต่างกัน

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา