09:00 น. - 16:00 น.
25 ก.พ. 2563

** Registration 8.00 น.

 

" มา Updateเครื่องมือการขายใหม่ๆ

สำหรับ Sales Engineer กับกูรู

ผู้มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปี "

       

        “ฟังเคล็ดลับประสบการณ์ตรงจาก Sales Engineer ผู้คร่ำหวอดในแวดวงนี้โดยเฉพาะที่คุณไม่ควรพลาด” หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผ่าล้วงลึก กลั่นกรองถึงกลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้าง Solution และเทคนิคต่างๆ ในการเพิ่มยอดขายกับทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม

To be Professional Sales Engineer

หลักสูตรฝึกอบรม : เพิ่มพูนทักษะของการเป็น Sales Engineer

Key Contents

Part 1 : Sales Engineer Definition, Sales Attitude, Sales Workflow, Sales Circle, Who Are Your Customers?


     - ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ Sales engineer สู่ความสำเร็จในการขาย
     - ความเข้าใจในพฤติกรรมและทัศนคติของลูกค้า
     - เทคนิคการหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

 

Part 2 : Customer Analysis, Preparing & Planning


     - เทคนิคการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขาย
     - วิธีการเตรียมตัวสำหรับการขาย ไม่ว่าในเรื่องตัวเราและข้อมูลของสินค้ารวมถึงข้อมูลของลูกค้า
     - หลักวางแผนการขายสำหรับลูกค้าและลูกค้ารายหลักเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน

 

Part 3 : How To Present To Customer, How To Collect The Customer Data, Information Analysis
     

     - เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจ
     - เทคนิคการสังเกตสิ่งต่างๆ ในสถานที่ของลูกค้ารวมถึงพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการขาย
     - เทคนิคการบันทึกข้อมูลที่ได้จากลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ในการขาย
     - วิธีการถามข้อมูลของคู่แข่งกับลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และหาวิธีเพื่อชนะในข้อตกลงการขาย
     - เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด เพื่อเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขายหรือปิดการขาย

 

 

Part 4 : Follow up & Price Negotiation And Close The Deal
     

     - เทคนิคการติดตามงานขายและเก็บข้อมูลไปพร้อมกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์
     - เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย

 

Part 5 : After Sales Service, Sales Continuous, Advisor or Consult
     

     - การบริการหลังการขายและการเก็บข้อมูล เพื่อการขายซ้ำครั้งต่อไป
     - วิธีการขายซ้ำ เพื่อการขายที่ต่อเนื่อง
     - สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการขายต่อเนื่องในแง่มุมต่างๆ
     - เคล็ดลับของการเป็น Sales Consult & Solution เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

 

Part 6 : Experience Sales Sharing, Q&A

     - การแบ่งปันประสบการณ์จริงของวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขาย
     - ถามตอบข้อสงสัยจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

Key Benefits

 

       1. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงอาชีพวิศวกรฝ่ายขายและหลักสำคัญในการขาย

           เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาลูกค้าที่แท้จริงได้ 

 

       2. เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่สำคัญ และทักษะการขายที่จำเป็นสำหรับ

          Sales Engineer เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนการขาย

 

       3. สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยใช้วิธีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

           เพื่อปิดการขาย

 

       4. วิธีสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหลังการขายเพื่อ

           การซื้อซ้ำในครั้งต่อไปได้

 

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา