09:00 น. - 16:00 น.
7 ก.พ. 2563

** Registration 8.00 น.

 

"ศิลปะการเล่าเรื่องและสร้างเรื่องเล่า

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

สำหรับการตลาดยุคใหม่"

 

          ในยุคที่ "Content" คือพระเอก กระแสของ Storytelling ก็กลับมาพูดถึงบ่อยขึ้นอีกครั้ง

อย่างเช่นในโลกของการตลาด เนื้อหาอย่างไรจะสะกดลูกค้าให้สนใจ ติดตาม ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ

สื่อออนไลน์ต่างๆ เสมือนลูกค้าเดินทางไปกับเราในเรื่องเล่านั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เนื้อหาทั่วไป ในแง่

ของการทำงาน เรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการนำเสนอ (Presentation)

ที่ทรงพลัง และสร้างการนำเสนอผ่านการเล่าเรื่องที่น่าชวนติดตาม น่าจดจำ แต่ก็ใช่ว่าใครๆ จะทำ

Story content ได้ดี และมีเสน่ห์ น่าอ่าน น่าฟัง หลักสูตร Storytelling for Marketing นี้จะ

มาเล่าถึงวิธี ขั้นตอน และข้อสังเกตต่างๆ ทั้งแง่มุมของการใช้ภาษา และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน

แนวทางการสร้าง Story Flow ที่โดนใจลูกค้า ให้นำกลับไปคิด ไปปรับใช้ในการสร้าง Storytelling

เรื่องเล่าทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขายของเราต่อไป

Storytelling for Marketing

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด

Key Contents

 

 

♟ ปัจจัยความสำเร็จทางการตลาดปัจจุบันด้วย Content Marketing 

 

♟ Storytelling กับการสื่อสารการตลาดยุคใหม่

 

♟ กลยุทธ์การใช้ Storytelling กับบริบทในการสร้าง Brand

      - Storytelling กับการสร้าง Corporate Brand กับการสร้าง Product Brand

 

♟ เคล็ดลับ 4 ประการในการสร้าง Story (Four Elements of Story) 

      - Message, Conflict, Character and Plot with Story Map

 

♟ Storytelling & Digital Media

- ความเข้าใจเชิงลึกกับลูกค้ายุคดิจิตอล (Customer Insight in Digital Era)
- เจาะวิธีคิดของ รูปแบบการเล่าเรื่อง ในสื่อดิจิตอล (The Character of Digital Story)

 

♟ เทคนิคการสร้าง Story แบบสื่อสารทางเดียว กับสื่อสารสองทาง

      - Structure of digital storytelling, both linear and interactive story

 

♟Storytelling กับการตลาดบนโลกโซเชี่ยล (Facebook, IG, Blog, Youtube)

 

♟ การทำการตลาดด้วย Video Storytelling

 

♟ การทำการตลาดบนมือถือด้วย Storytelling

 

♟ แนวทางการสร้าง Story Flow ที่โดนใจลูกค้า

- Story Flow: practical lesson, brainstorming, planning and developing

Key Benefits

 

        1. เข้าใจความหมายและหลักการของ Storytelling รวมถึงข้อแตกต่าง

          การทำการตลาดแบบStorytelling และการตลาดแบบอื่น

      2. เรียนรู้ถึงการใช้กลยุทธ์ Storytelling ในการสร้าง Corporate Brand

          และ Product Brand เพื่อการสร้างแบรนด์ที่แตกต่างและโดนใจลูกค้า

      3. สามารถนำเคล็ดลับต่าง ๆ มาสร้างรูปแบบการเล่าเรื่อง Storytelling

          ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการประยุกต์ใช้

          Storytelling กับตลาดบนโลกโซเชียล

      4. สามารถปรับ Storytelling ไปใช้ควบคู่กับการทำการตลาดได้หลายประเภท

          เช่น Video Storytelling หรือ Digital storytelling

          with mobile phone เป็นต้น

      5. เรียนรู้ถึงขั้นตอนการสร้าง Story Flow ตั้งแต่ Brainstorming

          จนถึง Planning and Developing เพื่อสร้าง Storytelling

          ที่สามารถเจาะลึกความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 105.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 117.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)