14:00 น. - 15:00 น.
29 มิ.ย. 2564

ลงทะเบียนออนไลน์ 13.30 น.

เมื่อโลกเปลี่ยน ในยุคที่ธุรกิจต้องปรับตัว เราจะรับมืออย่างไร ?

มาฟัง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 
กูรู ด้านเศรษฐศาสตร์นักกลยุทธ์ระดับประเทศ
 

 วิเคราะห์ผลกระทบจาก Covid-19 ระลอก 3 

ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 2564 

กับการปรับตัวสู่กลยุทธ์ธุรกิจหลัง Covid-19 

 

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดองค์กรละ 4 ท่าน

 

 ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม!!
ร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนมุมมอง การเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ในยุคโควิดและหลังโควิด
และผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ
 

 

 

วิเคราะห์ผลกระทบจาก Covid-19 ระลอก 3 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 2564

วิเคราะห์ผลกระทบจาก Covid-19 ระลอก 3 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 2564

Key Contents

♟ โควิดกับเศรษฐกิจจะจบอย่างไร จะยืดเวลาไปเท่าไหร่? และหลังจากโควิดเศรษฐกิจโลกในด้านเศรษฐกิจ สังคมต่างๆ จะเปลี่ยนไปอย่างไร?

 

♟ ธุรกิจจะต้องปรับตัวอย่างไร? เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่ยังไม่จบอีกกี่ปี? และสถานการณ์จะเป็นอย่างไร? หลังจากนั้นโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร? โควิดเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรบ้าง? และเราจะปรับตัวกันอย่างไร? เพื่อเตรียมองค์กรของคุณ สู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต

Key Benefits

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

0.00 0.00 0.00

ค่าธรรมเนียมปกติ

0.00 0.00 0.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing