09:00 น. - 16:00 น.
10 มิ.ย. 2565

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

“อย่าให้ระยะห่างเป็นอุปสรรคในการขาย และการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าต้องหยุดชะงักลง ในยุค Social Distancing”

          การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นสิ่งที่นักขายต้องให้ความสำคัญและต้องทำให้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุควิถีใหม่ New Normal ยุคที่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนจากการพบหน้ากันเป็นการพบเจอผ่าน Online Platform ต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าอาจหลงลืมเราไปหรืออาจมีทางเลือกอื่น ๆ จากคู่แข่งเข้ามาแทนที่ ทำอย่างไรที่จะทำให้สายสัมพันธ์ไม่สะดุด หรือ การสูญเสียยอดขายไปกับคู่แข่ง ไปเพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

          เราจะต้องใช้วิกฤติในครั้งนี้ สร้างโอกาสทางการขายให้เกิดขึ้นและต่อเนื่องเสมือนว่า เรายังได้พบกันในภาวะปกติ และในการเปลี่ยนแปลงแบบวิถีใหม่นี้ จะเป็นโอกาสที่คุณจะสามารถทำให้เรื่องการพบลูกค้าและนำเสนอสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยี เพียงเปิดหน้าจอ Device และสามารถปิดการขายได้ จนเกิดเป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง "อยู่ห่างไกล ต้องไม่ห่างกัน"

 

 

 

เทคนิคการขายแบบ Social Distancing

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการขายแบบ Social Distancing

Key Contents

Module 1

  • แนวคิดและทัศนคติสำหรับนักขายแบบ Social Distancing
  • การเปลี่ยนแปลงไปของโลกส่งผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเราและลูกค้า
  • เข้าใจธรรมชาติของลูกค้า และ การหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
  • วิธีการเตรียมพร้อมสำหรับการขายผ่าน Virtual Conference
  • คุณค่า ของการนำเสนอขายและการส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการแบบ New Normal

 

Module 2

  • เทคนิคการสร้างบทสนทนาผ่าน Online Application

         - การพัฒนาสายสัมพันธ์สำหรับลูกค้าเดิม

         - การสร้างสายสัมพันธ์สำหรับลูกค้าใหม่

  • วิธีการสำหรับสื่อสารกับลูกค้าบน Platform Online (Sales Communication)
  • หัวใจสำคัญของการปิดการขายแบบไม่ได้พบหน้ากัน 
  • Do and Don’t ในการนำเสนอขายผ่าน Virtual Conference
  • กรณีศึกษา และตัวอย่างจากหลากหลายธุรกิจ

Key Benefits

1. เพื่อเพิ่มโอกาสการขาย โดยใช้ Online Application ทดแทนในยุคที่การขายไม่จำเป็นต้องพบกันแบบ Face to Face

2. เพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ และรักษาสายสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมบนวิถี New Normal

3. เพื่อพัฒนาทักษะและการเตรียมพร้อมเพื่อนัดลูกค้าและนำเสนอสินค้าและบริการ แบบ Virtual Conference

4. เพื่อเสริมสร้างทักษะ Sale Communication แบบ Social Distancing

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing