Training Course

โปรแกรมการฝึกอบรมระยะยาว Training Programs

Strategic Fast Track Program

Strategic Fast Track Program

             เส้นทางหลักสู่ความสำเร็จ ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมในศาสตร์การจัดการสมัยใหม่ ภายใน 3 วัน ด้วยโปรแกรมการอบรมในหลักสูตร “Strategic Fast Track” ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ต่อยอดจากหนังสือที่ได้รับการยอมรับอย่างมากจากทั่วโลก Fast Track to Success ใน 6 series อันประกอบไปด้วย 1 Strategy 2 Innovation 3 Marketing 4 Sales 5 Finance 6 Project Management  ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ได้แบบครบวงจร ในทุกๆมิติ ตั้งแต่ความคิด การวางแผน การสร้างยอดขาย การบริหารลูกค้า จนถึงมิติในการบริหารด้านการเงิน และการจัดการโครงการ ให้ประสบผลสำเร็จ

 

Fast Track to Success : Strategy

             ทำความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอะไร คือ Strategic Focus และการพัฒนากลยุทธ์ ในสภาพแวดล้อมต่างๆ จนถึงขั้นตอนในการทำแผนเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนการสร้างวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ตลอดลงไปถึงการบริหารผลงาน ที่ควรจะวัดและประเมินผลงานที่ทำตามแผนเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้ได้ โดยเรียนรู้ผ่านคำถาม คำตอบที่มักพบบ่อย ในกรณีศึกษาต่างๆ

 

Fast Track to Success : Innovation

             องค์กรชั้นนำต่างๆ เชื่อว่าความสำเร็จของการมี “นวัตกรรม” ( Innovation ) จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีขึ้นใน 6 เรื่องสำคัญ กล่าวคือ แผนงานที่ดี ทิศทาง กระบวนงาน พื้นฐานคน และผลงานที่ดีขึ้น หากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ และต้องการจะพัฒนาหนทางใหม่ๆ ที่ดีขึ้น แนวคิดใน Fast Track Innovation จะให้กรอบแนวทางแก่คุณในความคิดที่สร้างนวัตกรรมที่จับต้องได้

 

Fast Track to Success : Marketing

                ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทางการตลาดด้วยการบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์ต่อลูกค้าของเรา เรียนรู้ความรู้และแนวทางปฏิบัติทางการตลาด แบบฉบับตัวอย่างของการตลาดที่ประสบความสำเร็จ พร้อม 10 เครื่องมือและเทคนิคแบบ Fast Track เข้าใจแนวโน้มกลยุทธ์ทางการตลาดในปัจจุบัน เทคนิคในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนทางการตลาดระยะสั้น และระยะยาวโดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 

Fast Track to Success : Sales

                เรียนรู้ กลเม็ดเคล็ดลับแบบ Sales Fast Track และ 10 ความผิดพลาด/อุปสรรคของ Sales Fast Trackกับอีก 20 FAQ คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับความสำเร็จในการบริหารการขาย เข้าใจเรื่อง Sales Audit อีกหนึ่งปัจจัยของความสำเร็จในงานขายสมัยใหม่ เรียนลัดไปกับ Fast Track Top Ten เทคนิคการขายในสมการ Fast ปิดท้ายด้วย Sales Technology รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการขาย

 

Fast Track to Success : Finance

                การบริหารเงิน ในสองมุมมอง : ผู้บริหาร และ นักลงทุนและ 2“ก” ที่นักบริหารไม่ควรมองข้าม รู้จัก เข้าใจ และวิเคราะห์ งบการเงิน แหล่งเงินทุน และ ต้นทุนของเงินทุน ในมิติของทศวรรษใหม่ รู้จัก และเข้าใจ เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อการขยายกิจกรรมทางธุรกิจ เรียนรู้เรื่องจุดคุ้มทุน เพื่อความคุ้มค่าของก้าวใหญ่ การเงินในสภาวะและมุมมองใหม่แห่งการปรับตัวและพัฒนาเพื่อแต่ละก้าวที่มั่นคง และมั่งคั่งของกิจการ

 

Fast Track to Success : Project Management

             รู้จักกับเครื่องมือและเทคนิคการบริหารโครงการแบบ Fast Track ปัจจัยสำคัญยิ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับการบริหารโครงการ ( Critical Success Factors )หลักคิดสู่ความสำเร็จในการบริหารโครงการ ในระยะเวลาอันสั้น เรียนรู้เทคนิคการวางแผน Critical Path การบริหารความเสี่ยงโครงการสุดท้ายด้วยการบริหารทีมและนำทีมโครงการ และประเมิน audit โครงการ