Knowledge

แบบทดสอบภาวะผู้นำ

โพสต์เมื่อ 9 กรกฎาคม 2563 | Download
“ในชีวิตการทํางานหลายคนฝันว่าขอให้ได้เป็นผู้นําสัก ครั้งในชีวิตบางคนโชคดีมีโอกาสได้เป็นดั่งตั้งใจหวัง และบางคน ก็ไม่เคยมีโอกาสนั้น แต่ก็ใช่ว่าการเป็นผู้นําจะเป็นกันได้ง่าย ๆ” คุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นําหรือไม่? คุณมีทักษะในด้างการบริหารจัดการที่นายจ้างกําลังมองหา อยู่หรือไม่? คุณมีความสามารถเหมาะกับการเป็นสมาชิกในทีมมากกว่าการเป็นผู้นําหรือไม่? ลองทํา แบบทดสอบต่อไปนี แล้วคุณจะได้คําตอบ