Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 10, พุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดูรายละเอียด

เทคนิคการขายแบบ Social Distancing

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการขายแบบ Social Distancing

การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นสิ่งที่นักขายต้องให้ความสำคัญและต้องทำให้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุควิถีใหม่ New Normal ยุคที่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนจากการพบหน้ากันเป็นการพบเจอผ่าน Online Platform ต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าอาจหลงลืมเราไปหรืออาจมีทางเลือกอื่นๆจากคู่แข่งเข้ามาแทนที่ ทำอย่างไรที่จะทำให้สายสัมพันธ์ไม่สะดุด หรือ การสูญเสียยอดขายไปกับคู่แข่ง ไปเพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เราจะต้องใช้วิกฤติในครั้งนี้ สร้างโอกาสทางการขายให้เกิดขึ้นและต่อเนื่องเสมือนว่า เรายังได้พบกันในภาวะปกติ และในการเปลี่ยนแปลงแบบวิถีใหม่นี้ จะโอกาสที่คุณจะสามารถทำให้เรื่องการพบลูกค้าและนำเสนอสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยี เพียงเปิดหน้าจอ Device และสามารถปิดการขายได้ จนเกิดเป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง “อยู่ห่างไกล ต้องไม่ห่างกัน “
ดูรายละเอียด