Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 24, ศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียด

Strategic Management and Planning

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์

กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
ดูรายละเอียด   

Executive Sales Coach

ให้คำปรึกษาปัญหาการขาย "ตัวต่อตัว"

ทุกปัญหา!! ทุกคำถามทางด้านการขาย การบริหารงานขาย การตลาด เรามีคำตอบ พบกับ Sales Coach มืออาชีพ "ตัวต่อตัว" อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
ดูรายละเอียด