Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 14 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด

Agile Management

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารงานแบบคล่องตัว

แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management อาวุธเด็ดในการบริหารทีม เน้นการการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกัน เข้าใจในกระบวนการการทำงานร่วมกัน เพื่อลดขั้นตอน ให้งานออกมาเร็ว ผิดพลาดน้อยลงและดีที่สุด
ดูรายละเอียด