Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียด

Wow Creativity for Content Marketing

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing รวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ
ดูรายละเอียด   

Business Negotiation Skills

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย แต่การนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ขาดทักษะ เหตุเพราะไม่สามารถนำเสนอหรือชี้ให้คู่เจรจาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ตนเองกำลังนำเสนอ อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจในการเจรจาทางการค้าได้ เพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การบริหารงานขายและการดำเนินธุรกิจ ทางสถาบันจึงได้ทำการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ท่าน
ดูรายละเอียด   

Psychology for Management & Motivating Techniques

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง
ดูรายละเอียด   

Growth Mindset for Change

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Growth Mindset for Change

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและมีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Growth Mindset ในตัวผู้นำและ เพิ่มพูนความสามารถในการกระตุ้นและเสริมสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมงานจะสามารถนำกรอบความคิดใหม่ไปสู่การการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานในแบบยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างให้ทีมงานมุ่งมั่นในการสร้างผลสำเร็จที่ดีกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลสูง
ดูรายละเอียด   

Business Acumen

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ เพื่อความเฉียบคมทางธุรกิจ

เมื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากเหตุการณ์ Covid 19 และ Business ที่ถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยี สิ่งสำคัญของผู้บริหารหรือหัวหน้างานในปัจจุบันจำเป็นต้องมี เราต้องบริหารองค์กรได้อย่างครอบคลุม มองให้รอบและเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละด้าน ประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ พยากรณ์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงการจัดการด้านในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในแต่ละสถานการณ์ ที่มีความสำคัญ เพื่อที่จะนำพาธุรกิจให้เติบโตและผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดี “เราจะปรับธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน”
ดูรายละเอียด