Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด

Effective Project Management : Scope Planning & Implementation

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด
ดูรายละเอียด   

Effective Purchasing Strategies and Process in Organization

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Effective Purchasing Strategies and Process in Organization

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing) ในองค์กร บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้สำหรับธุรกิจที่จะสามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายดำเนินการของบริษัท
ดูรายละเอียด   

เทคนิคการขายแบบ Social Distancing

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการขายแบบ Social Distancing

การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นสิ่งที่นักขายต้องให้ความสำคัญและต้องทำให้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุควิถีใหม่ New Normal ยุคที่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนจากการพบหน้ากันเป็นการพบเจอผ่าน Online Platform ต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าอาจหลงลืมเราไปหรืออาจมีทางเลือกอื่น ๆ จากคู่แข่งเข้ามาแทนที่ ทำอย่างไรที่จะทำให้สายสัมพันธ์ไม่สะดุด หรือ การสูญเสียยอดขายไปกับคู่แข่ง เพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เราจะต้องใช้วิกฤติในครั้งนี้ สร้างโอกาสทางการขายให้เกิดขึ้นและต่อเนื่องเสมือนว่า เรายังได้พบกันในภาวะปกติ และในการเปลี่ยนแปลงแบบวิถีใหม่นี้ จะเป็นโอกาสที่คุณจะสามารถทำให้เรื่องการพบลูกค้าและนำเสนอสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยี เพียงเปิดหน้าจอ Device และสามารถปิดการขายได้ จนเกิดเป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง "อยู่ห่างไกล ต้องไม่ห่างกัน"
ดูรายละเอียด   

Key Account Management

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการบริหารลูกค้ารายใหญ่ให้ประสบความสำเร็จ

เคยไหมที่ท่านพบกับลูกค้ารายใหญ่ ท่านมักจะพบเจอปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ท่านรู้สึกเป็นกังวลใจ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเสนอขาย หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้วิธีต่าง ๆ ในการบริหารงานขายโดยเฉพาะการบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ (Key account) ให้ประสบความสำเร็จ
ดูรายละเอียด   

Finance for Non-Finance Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน

การบริหารการเงิน และงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นในองค์กร จริงอยู่ว่าในองค์กรมีผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงินและงบประมาณเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่การตั้งงบประมาณของผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณในแต่ละปีของฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบได้
ดูรายละเอียด   

Communication Power for Manager

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้จัดการ

พลังของการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้นหลักสูตร Communication Power for Manager นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคน และงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล
ดูรายละเอียด   

Customer & Non Customer Analysis

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการตลาด เน้นการสร้างและการขยายตลาดใหม่ที่ไม่มีในตำรา จะหาลูกค้าใหม่? ทำไมถึงวิเคราะห์แต่ลูกค้าเดิม? ลูกค้าใหม่เราจะเป็นใคร? ใครยังไม่มาเป็นลูกค้าเรา? ทำไม? ทำอย่างไรถึงจะมาเป็นลูกค้าเรา? ผ่าแนวคิดการวิเคราะห์การตลาดแบบเดิมๆ ด้วยแนวคิดที่ Blue Ocean สุดๆ ที่จะเปิดมุมมองใหม่ของคุณ
ดูรายละเอียด