Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 26 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด

The Power to Predict

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการมองอนาคตธุรกิจ

ยิ่งผ่านเหตุการณ์ Covid ทำให้หลายองค์กรเริ่มมองตระหนักว่าการมองไปในอนาคต เป็นทั้งเรื่องที่ไม่มีความแน่นอน และเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ที่จะต้องพยายามคาดการณ์มองอนาคตให้แม่นยำมากขึ้น เห็นฉากทัศน์ในหลาย ๆ มุมมองมากขึ้นเพื่อบริหารกลยุทธ์ และความเสี่ยงของธุรกิจ หลักสูตร The Power to Predict นี้ จึงเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่พิเศษมาก ๆ จากทางเรา ที่ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าอบรม ได้เข้าใจถึงวิธีคิดดังกล่าว ทั้งที่เป็นแนวทางที่เราสามารถปรับหลักการคาดการณ์อนาคตของธุรกิจ นำมาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเองได้
ดูรายละเอียด