Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 ดูรายละเอียด

Agile Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารงานแบบคล่องตัว

แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management อาวุธเด็ดในการบริหารทีม เน้นการการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกัน เข้าใจในกระบวนการการทำงานร่วมกัน เพื่อลดขั้นตอน ให้งานออกมาเร็ว ผิดพลาดน้อยลงและดีที่สุด
ดูรายละเอียด   

Convincing

หลักสูตร : จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

เรียนรู้เคล็ดลับการโน้มน้าวใจคนให้ประสบความสำเร็จ ด้วยศิลปะการพูดและเทคนิคเชิงจิตวิทยา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง หรือการใช้เทคนิคแบบ NLP ซึ่งสามารถนำมาใช้ทั้งในการนำเสนองาน การเจรจาต่อรองและชีวิตส่วนตัว
ดูรายละเอียด