Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
จันทร์ ที่ 16, อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด

Convincing

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

เรียนรู้เคล็ดลับการโน้มน้าวใจคนให้ประสบความสำเร็จ ด้วยศิลปะการพูดและเทคนิคเชิงจิตวิทยา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง หรือการใช้เทคนิคแบบ NLP ซึ่งสามารถนำมาใช้ทั้งในการนำเสนองาน การเจรจาต่อรองและชีวิตส่วนตัว
ดูรายละเอียด   

Blue Ocean Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

เรียนรู้เครื่องมือและแนวทางการสร้างกลยุทธ์ Blue Ocean Strategy อย่างถูกต้องและลึกซึ้งกับวิทยากรที่ผ่านการรับรอง (Certified Practitioner) ท่านจะสามารถนำเครื่องมือของ Blue Ocean Strategy ไม่ว่าจะเป็น ERRC Grid 6 แนวทางในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า Strategic Canvas ฯ มาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้จริง
ดูรายละเอียด   

6 Managerial Skills for Top Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

หลักสูตรที่จะช่วยตอบปัญหาและพัฒนาทักษะการบริหาร เพื่อสร้างความเป็นสุดยอดผู้จัดการให้แก่คุณด้วยเครื่องมือในการบริหารคนและบริหารงาน ทั้งการวางแผนงานและการบริหารเวลา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน การบริหารความเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้ง รวมทั้งการบริหารทีม
ดูรายละเอียด