Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียด

Critical Thinking and Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรม : Critical Thinking กับกลยุทธ์การตัดสินใจ

“การตัดสินใจ” เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ในการดำเนินการขององค์กร ในบางครั้งที่ข้อมูลและสถานการณ์ไม่เปลี่ยน แต่ระบบความคิดที่เปลี่ยนไป จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะระบบความคิดแบบ Critical Thinking ที่ต้องการความรอบคอบและการมองให้รอบด้าน และพยายามหามุมโต้แย้ง ทำให้เกิดมุมมองที่ต่างออกไป ทำให้ได้ทางเลือกใหม่ๆ ในทางออกของปัญหา และส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ดูรายละเอียด   

Wow Creativity for Content Marketing

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing รวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ
ดูรายละเอียด   

Sales Strategy 2020

กลยุทธ์การขาย 2020

“หลักสูตรกลยุทธ์การขายที่ถือได้ว่าเป็น A Must ในปี 2020 จาก 2 กูรูด้านการขาย” ขายอย่างไรให้ได้ยอดทั้งบนออนไลน์และออฟไลน์ เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย หาคำตอบได้พร้อมกับเรียนรู้กลยุทธ์การขายแบบ Sales Solution อีกหนึ่งวิธีการขายแบบครบวงจรที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจและตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าในปัจจุบันอย่างแท้จริง
ดูรายละเอียด   

People Management & Working Plan for Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การค้นหาและพัฒนาทีมงาน รวมไปถึงหลักการบริหารงาน การบริหารองค์กร และการบริหารเชิงกลยุทธ์
ดูรายละเอียด   

How to Create Event Marketing Plan

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค ขั้นตอนการวางแผนและข้อคำนึงในการวางแผน Marketing Event Year Plan รวมทั้งกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
ดูรายละเอียด   

Sales Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขายผ่านมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆ และฟังประสบการณ์ตรงจากนักขายมืออาชีพ
ดูรายละเอียด