Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียด

Reskill Team Management for Supervisory

หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะสมัยใหม่สำหรับหัวหน้างานในการบริหารทีมงาน

พัฒนาทักษะ (Reskill) การบริหารทีมงานให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงยุค Digital Disruption เริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Leadershift) ที่ไม่ใช่แค่ Leadership การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย การสั่งงานและมอบหมายงาน การสอนงาน การติดตามผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบหัวหน้างานยุคใหม่
ดูรายละเอียด   

Wow Creativity for Content Marketing

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

หลักสูตร How To ที่ทำให้คุณสร้างสรรค์ Content เพื่อการตลาดได้โดนใจลูกค้า รวบรวมเคล็ดลับการพัฒนาไอเดียสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถทำได้ แนวคิดการเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มคุณค่าที่เหนือราคา รวมไปถึงแนะนำเครื่องมือออนไลน์ที่จะช่วยให้การคิด Content เป็นเรื่องง่าย
ดูรายละเอียด   

Leagile (Lean + Agile) Management

Leagile (Lean + Agile) Management

สร้างนวัตกรรมให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งปรับกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้ส่งมองสิ่งที่ใช้ให้ลูกค้าได้รับคุณค่าที่แท้จริงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งลดต้นทุน ประหยัดเวลาและความสูญเสียต่าง ๆ ด้วยหลัก Lean + Agile Management ที่กำลังเป็นที่นิยมและมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้
ดูรายละเอียด   

Sales Management to Keep Key Customer

หลักสูตรฝึกอบรม : การจัดการการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้า

เรียนรู้การบริหารการขายเพื่อเก็บลูกค้าคนสำคัญไว้กับองค์กร เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า การวางแผนและกลยุทธ์การขาย รวมทั้งการนำเสนอขายในแบบที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธเราได้ พร้อมทั้งกลยุทธ์การสร้าง Loyalty การรักษามาตรฐานการบริการ ตลอดจนเทคนิคการช่วงชิงลูกค้ากลับคืน
ดูรายละเอียด   

Communication Power for Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้จัดการ

“เป็นหัวหน้างานไม่ใช่เรื่องง่าย” จะสื่อสารอย่างไรให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารแบบมีภาวะผู้นำ การสื่อสารแบบสร้างสรรค์ การจูงใจทีมงาน รวมไปถึงการนำเสนองาน ซึ่งจะทำให้ทุกการสื่อสารของคุณมีพลังและนำทีมสู่ความสำเร็จ ถ่ายทอดโดยอดีตผู้ประกาศข่าวจาก PPTVHD TNN24 และ Nation
ดูรายละเอียด   

People Management & Working Plan for Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ด้วยเทคนิคการบริหารคนและบริหารงาน ตั้งแต่จิตวิทยาการสื่อสาร การจูงใจ การสร้างความผูกพันพนักงาน การสร้างและรักษาคนเก่ง การวิเคราะห์ลูกค้าแบบรายบุคคลเพื่อการพัฒนา เทคนิคการให้คำปรึกษา ตลอดจนการตั้งเป้าหมาย การวางแผน การปฏิบัติตามแผนและติดตามงาน
ดูรายละเอียด