Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 ดูรายละเอียด

Sales Strategy 2020

กลยุทธ์การขาย 2020

“หลักสูตรกลยุทธ์การขายที่ถือได้ว่าเป็น A Must ในปี 2020 จาก 2 กูรูด้านการขาย” ขายอย่างไรให้ได้ยอดทั้งบนออนไลน์และออฟไลน์ เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย หาคำตอบได้พร้อมกับเรียนรู้กลยุทธ์การขายแบบ Sales Solution อีกหนึ่งวิธีการขายแบบครบวงจรที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจและตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าในปัจจุบันอย่างแท้จริง
ดูรายละเอียด